Sökning: "Argumenterande texter svenska barn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Argumenterande texter svenska barn.

 1. 1. Argumentation i skolan - för att klara de nationella proven i svenska i årskurs fem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Johanna Palm; [2010]
  Nyckelord :argumentation; nationella prov; argumentationsanalys; identitesutveckling; språkutveckling;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte �r att unders�ka vad barn i en skola i ett m�ngkulturellt samh�lle beh�ver f�r att de ska klara av att argumentera. F�r att komma fram till mitt resultat har jag anv�nt mig av observationer och kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers skrivkompetens : En fallstudie av åtta gymnasieflickors lösningar av det nationella provets A-uppgift i svenska vid studieförberedande och yrkesförberedande program

  Kandidat-uppsats, Institutionen för humaniora

  Författare :Annelie Johansson; [2006]
  Nyckelord :Skrivkompetens; gymnasieskolan; yrkesförberedande program; studieförberedande program; nationella prov i svenska; avskrift;

  Sammanfattning : Sammandrag Författare: Annelie Johansson År: Vt 2006 Titel: Gymnasieelevers skrivkompetens. En fallstudie av åtta gymnasieflickors lösningar av det nationella provets A-uppgift i svenska vid studieförberedande och yrkesförberedande program. LÄS MER