Sökning: "Arian Maloku"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arian Maloku.

  1. 1. Utveckling av digitaliserat låssystem

    M1-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

    Författare :André Nilsson; Arian Maloku; [2020]
    Nyckelord :Android; SQL-databas; PCB; Server; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på företaget Devex Mekatronik i Lund som under arbetets gång köptes upp av företaget Etteplan. Målet med det här examensarbetet var att vidareutveckla och förbättra ett låssystem till ett medicinskåp med tillhörande databas. LÄS MER