Sökning: "Arita Halili"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Arita Halili.

 1. 1. Economic sanctions for peace: The non-violent option for whom?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; [2021]
  Nyckelord :economic sanctions; conflict intensity; non-military international intervention; humanitarian intervention; conflict resolution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There is a consensus in previous research that economic sanctions have a low level of effectiveness in reaching objectives. Despite this, economic sanctions are consistently used to reach different international goals. In later years, economic sanctions have become one of the most common actions in response to foreign conflict and terrorism. LÄS MER

 2. 2. Covid19-pandemins påverkan på demokratiutvecklingen: Vilka faktorer kan kopplas till högre grad av demokratihämmande åtgärder under covid19-pandemin?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; Lisa Hagelin; [2021]
  Nyckelord :covid-19; autokratisering; democratic backsliding; pandemic backsliding; undantagstillstånd; fullmaktslagar; kris; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att covid19-pandemin har haft en negativ effekt på demokratiutvecklingen. I denna uppsats undersöker vi därför vilka faktorer som kan kopplas till hög grad av demokratihämmande åtgärder under covid19-pandemin mellan mars och december 2020. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar vattenbrist konfliktintensitet? : Vattenbrist i Jemen och Libyen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arita Halili; Natalie Varady; [2018]
  Nyckelord :vattenbrist; konfliktintensitet; Jemen; Libyen; inomstatliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vatten är grundläggande för mänsklig hälsa och livskvalitet, och en allvarlig vattenbrist kan ha förödande konsekvenser för stater och deras befolkning. Denna uppsats är en komparativ studie av hur vattenbrist påverkar konfliktintensitet. LÄS MER