Sökning: "Arkitekt"

Visar resultat 21 - 25 av 135 uppsatser innehållade ordet Arkitekt.

 1. 21. Slottet som aldrig blev byggt : -Att visualisera något som aldrig har funnits

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Matilda Devad; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete hade jag i uppdrag att visualisera Fiholms slott som planerades att byggas under 1600-talet. Denna byggnation blev dock aldrig av, det enda spår som finns av själva byggnaden är tre planritningar som arkitekt Simon De la Vallée ritade år 1640. LÄS MER

 2. 22. Solvallaskogens skola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Solvallastaden; Solvallaskogen; skola; förskola; grundskola; lågstadie; trä; limträ; arkitektur;

  Sammanfattning : Pausutrymmen när tomten inte räcker till Det finns rekommendationer på 20 kvadratmeter utomhusyta per barn för en skola. Denna tomt, insprängd i en ännu inte byggd stadsdel i norra Stockholm, är precis som många andra platser där nya skolor ska uppföras idag relativt liten och ger inte utrymme att både uppfylla programkrav och storlek på skolgård. LÄS MER

 3. 23. Samspelet mellan arkitekten och konstruktören

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Mohammedalmustfa Al-Ameri; Semir Asani; [2018]
  Nyckelord :samarbete; samspel; arkitekt; konstruktör; byggherre; projektledare; byggprocess; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om samarbetet mellan arkitekten och konstruktören under projekteringsprocess. Studien fokuserar på problem i projektering då de flesta problem i byggbranschen sker under projekteringen. LÄS MER

 4. 24. Landskapsarkitekten, konstnären och den kreativa processen : en beskrivning och analys av samarbetet mellan landskapsarkitekt och konstnär i arbetet med offentlig gestaltning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Fideli Fritzell; [2018]
  Nyckelord :arbetsprocess; gestaltningsprocess; landskapsarkitektur; offentlig gestaltning; offentlig konst; konstnär; statens konstråd; samverkansprojekt;

  Sammanfattning : Det här arbetet sammanfattar ett urval faktorer i den gemensamma gestaltningsprocessen som är viktiga för att dialogen och den kreativa processen mellan landskapsarkitekt/arkitekt och konstnär ska nå ett önskvärt resultat. Arbetet inleds med en kort historik över de två yrkenas verksamhet i Sverige och redovisar sedan en litteraturstudie som berör vilka faktorer som påverkar den gemensamma gestaltningsprocessen och den ömsesidiga kommunikationen. LÄS MER

 5. 25. Arkitektens roll och ansvar : Arkitekten och samhället - en splittrad skildring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Axel Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :arkitektur; debatt; estetik; kritik; offentliga rum; roll;

  Sammanfattning : En viktig faktor i våra liv är omgivningen vi lever och rör oss i. Vi är en del av arkitekturen som är med oss i vardagen. För vissa är arkitektur och de byggnader vi rör oss bland, inte lika viktigt som för andra. Vissa går så långt som att bilda grupper för att göra sina kritiska röster hörda. LÄS MER