Sökning: "Arkitekt"

Visar resultat 6 - 10 av 135 uppsatser innehållade ordet Arkitekt.

 1. 6. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 7. Partnering : Möjligheter och risker

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emina Delimedjac; Nelly Sinik; [2019]
  Nyckelord :Partnering; samverkan; samverkansentreprenad; byggbranschen; entreprenadform; entreprenör;

  Sammanfattning : Denna studie är gjord i samarbete med NOCA Teknik AB som är ett projekt- och byggledningsföretag med bas i Göteborg. Partnering, även kallat utökad samverkan, är ett relativt nytt arbetssätt i Sverige. LÄS MER

 3. 8. Men brukarna då? : Ett förslag på hur arkitektens roll kan utvecklas till att dra lärdom av brukares upplevelser och användning av färdigställda projekt genom kunskapsåterföring

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Robert Gremalm; Emma Lindau; [2019]
  Nyckelord :kunskapsåterföring; vinstintresse; förtätning; stadsmässighet; arkitekter; landskapsarkitekter; stadsbyggnad; stadsplanering; brukare; användare; bostadsgård; gård; innergård;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter i Stockholm, samlades augusti 2015 på en skolgård i Årsta för att protestera mot vad de upplevde som en allt sämre möjlighet att bidra till kvalitativa miljöer. Mer specifikt protesterade de mot att kraven på vinst prioriterades över kvaliteten på de miljöer som byggdes, med effekten att bostadsgårdar, och förskolegårdar blir allt mindre och som de såg det, otillräckliga. LÄS MER

 4. 9. Rörsjöskolan Zenith, Akustik - Transformation - Skolmiljö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Johannes Ellebrant; [2019]
  Nyckelord :Skolarkitektur; Akustik; Transformation; Skolmiljö; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete har jag arbetat med att transformera om en gammal spårvagnsverkstad till en högstadieskola - en idé som kanske inte är särskilt unik då byggnaden redan har byggts om till skola. Jag försöker på nytt ge byggnaden en mer relevant funktion i hopp om att avsaknaden av stram budget och krav på ett snabbt genomförande ska resultera i ett mer inspirerande projekt. LÄS MER

 5. 10. Vad brister i bygghandlingar mellan arkitekt och leverantör? : En studie som undersöker brister och orsaker i bygghandlingar, samt föreslår förbättringar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Joachim Eriksson; Mattias Heikkilä; [2019]
  Nyckelord :bygghandlingar; projekteringsfel; brister; ritningar;

  Sammanfattning : In the company IN3PRENÖR and also generally in the construction industry, a lot of time is spent sorting out deficiencies and problems in construction documents between architects and suppliers during the design phase. The problem today is that the architects draw construction documents that do not correspond to the products that are on the market. LÄS MER