Sökning: "Arkitektur Jönköping Byggnadsutformning Munksjökajen Ekologi Munksjön Industriområde Stadsbyggnad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arkitektur Jönköping Byggnadsutformning Munksjökajen Ekologi Munksjön Industriområde Stadsbyggnad.

  1. 1. MUNKSJÖKAJEN : Utformning av området Viken i Jönköping

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Frida Wendel Olofsdotter; Sara Johansson; Hanna Johansson; [2009]
    Nyckelord :Arkitektur Jönköping Byggnadsutformning Munksjökajen Ekologi Munksjön Industriområde Stadsbyggnad;

    Sammanfattning : En del av det gamla industriområdet i Jönköping på Munksjöns västra sida ska iframtiden bebyggas med bostäder. Syftet med detta arbete är att utforma ettexploateringsförslag över den södra delen av det området. Resultatet redovisassedan i form av illustrationer över området och de tänkta byggnaderna. LÄS MER