Sökning: "Arla foods linköping"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Arla foods linköping.

 1. 1. Sensory evaluation and quality assessment of an alternative inner coating film in yogurt cartons

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Teknisk biologiLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fredrik Arding; [2015]
  Nyckelord :Arla Foods; Dairy; Yogurt; Packaging material; Carton; Inner coating; LDPE; EVOH; Sensory evaluation; Triangel test; Off-flavour; Viscosity; Syneresis; GC-MS; FID; DHS; Purge and trap; Plain; Strawberry; Vanilla;

  Sammanfattning : The dairy food industry is continuously striving towards products with higher quality and longer shelf-life available to the customer at low prices. Arla Foods in Linköping, Sweden, is currently investigating the possibilities of changing the material in yogurt packaging containers by replacing the currently used carton with a different and cheaper alternative. LÄS MER

 2. 2. Lagerstyrning av emballage med hänsyn till utrymmesbegränsningar : En fallstudie vid Arla Foods Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Carina Isaksson; [2011]
  Nyckelord :Lagerstyrning; optimering; utrymme; platsbrist; beställningsstrategi; lagernivåer; kostnader; mejeri;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på Arla Foods mejeri i Linköping. Mejeriet har länge haft problem med höga lagernivåer av emballage som resulterat i stora hanteringssvårigheter och höga kostnader. Syftet med detta arbete är att föreslå en effektivare lagerstyrning med målet att minska de höga lagernivåerna av emballage på mejeriet. LÄS MER

 3. 3. Mot ett effektivare materialflöde - En fallstudie vid Arla Foods i Linköping

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Fredrik Deutgen; Finn Nilsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är utfört vid Linköpings Tekniska Högskola och Arla Foods i Linköping under vårterminen 2009.Arla Foods i Linköping invigdes år 1978 och går under benämningen specialproduktsmejeri. Ett specialproduktsmejeri arbetar i huvudsak med att förädla basprodukter genom att t.ex. LÄS MER

 4. 4. Svinnoptimering VTIS1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Fredrik Larsson; [2008]
  Nyckelord :svinn; driftsoptimering;

  Sammanfattning : The goals of this Bachelors’ Thesis were to establish the production loss through the VTIS1 Pasteur at Arla Foods Linköping dairy and then suggest simple but effective solutions to minimize the losses for each production run. If the timeframe allowed it, some of the solutions would be implemented and tested in full production to determine their impact on economic and environmental savings. LÄS MER