Sökning: "Armina Beslaga"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Armina Beslaga.

  1. 1. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

    Författare :Armina Beslaga; [2019]
    Nyckelord :koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

    Sammanfattning : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. LÄS MER