Sökning: "Arne Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Arne Andersson.

 1. 1. Att skriva sig till läsning : Att utforma skrivarpar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Elin Andersson; Elinore Skogar; [2014]
  Nyckelord :ASL; Trageton; skrivarpar; den proximala utvecklings zonen; samspel;

  Sammanfattning : En metod som har fått ett stort genombrott i Norden i grundskolans tidigare år är Arne Tragetons läs- och skrivinlärningsmetod, att skriva sig till läsning (ASL). Eleverna använder datorn som skrivverktyg och arbetar i par. LÄS MER

 2. 2. Fallstudie av innergårdar och entréplan vid Televerket i Farsta : dokumentation, värdering och framtida utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellinor Andersson; Linnea Bohlin; [2013]
  Nyckelord :Ann Fagerström Tronde; gestaltning; Klaus Stritzke; kulturhistorisk miljö; restaureringsprincip; Riksantikvarieämbetets värderingssystem; Sven Olov Nyberg; vårdprinciper; fallstudier;

  Sammanfattning : There are few legally protected gardens in Sweden, and those that are protected are mainly from the 17th and 18th centuries. All time periods have the same value and more modern gardens therefore needs to be protected. Evaluating parks is, however, complicated since it do not exist any methods. LÄS MER

 3. 3. Synen på en metod : Att arbeta med metoden ASL, Att skriva sig till läsning i en kommun och synen på metoden av olika aktörsgrupper.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Carolin Andersson; [2013]
  Nyckelord :Alternativa läroverktyg; ASL; Att skriva sig till läsning; En metod; Ljuda; Läsinlärning; Skriv- och läsundervisning; ViTal;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie vars syfte är att belysa Synen på en metod, genom en intervjustudie med de olika grupper som arbetar med metoden ASL, Att skriva sig till läsning. En metod som förändrar den traditionella läs- och skrivundervisningen genom att byta ut pennan som skrivmedel mot datorn och tangentbordet. LÄS MER

 4. 4. Nyckeltalens betydelse : En företagsanalys med hjälp av nyckeltal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Carin Persson; Linnéa Andersson; [2012]
  Nyckelord :Nyckeltal; Företagsanalys; Statistik; Konkurs; Fyrkantsmodellen;

  Sammanfattning : Titel:Nyckeltalens betydelse- En företagsanalys med hjälp av nyckeltal Nivå:C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:Carin Persson och Linnéa AnderssonHandledare:Arne FagerströmDatum:maj 2012Syfte:Studien genomförs med syftet att teoretiskt undersöka hur ett företag genom att arbeta kontinuerligt med nyckeltal kan identifiera och avvärja problem som kan uppstå i företagets ekonomi. Den empiriska delen av uppsatsen kommer att exemplifiera hur ett småföretags nyckeltal kan se ut, vilken information som kan utläsas av dem och hur ledningen kan använda informationen som beslutsunderlag inför framtiden. LÄS MER

 5. 5. Taylor i kebabfabriken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Daniel Andersson; Murat Bayazit; [2011]
  Nyckelord :scientific management; taylorism; taylor; kebab;

  Sammanfattning : Efter millenniumskiftet uppfattas det som närmast ”rätt” att moderna framtidsinriktade verksamheter, stora som små, bör arbeta med kvalitetsstyrning[1].  Åtgärder inom kvalitetsstyrning innebär att moderera och justera tillverkningsprocessen så att de producerade enheterna håller sig till en standard[2]. LÄS MER