Sökning: "Arne David"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Arne David.

 1. 1. Att hantera funktionärer utifrån organisationers perspektiv : En kvalitativ studie om hur organisationer som arrangerar idrottsevenemang hanterar funktionärer gällande rekrytering och behållande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Alicia Sjögren; David Arne; [2016]
  Nyckelord :Organisation; sporting event; volunteer; recruitment; retention; Organisation; idrottsevenemang; funktionärer; rekrytering; behållande;

  Sammanfattning : Flertalet evenemang är idag beroende av funktionärer för att genomföras. Att ha funktionärertill hjälp är ekonomiskt bärkraftigt för organisationer som anordnar evenemang, då de intebehöver anställa betald personal. LÄS MER

 2. 2. Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen - en praxisstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Åsenlund; Martin Hammarsten; [2014]
  Nyckelord :full cost; successfull efforts; gruvindustri prospektering;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen – en praxisstudie Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: David Åsenlund och Martin Hammarsten Handledare: Arne Fagerström Datum: Maj 2014 Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av hur gruvföretag noterade på Stockholmsbörsen tar sig an valmöjligheter som finns i nuvarande redovisningsstandarder. För att kunna ge en bild identifieras faktorer som påverkar redovisningspraxis. LÄS MER

 3. 3. Att likna eller att våga skilja ut sig från konkurrenterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Larsson Elin; David Wiklander; [2013]
  Nyckelord :Positionering; arkitektbranschen; totalt värdeerbjudande; klientlojalitet; Tengbomgruppen AB;

  Sammanfattning : Titel:”Att likna eller att våga skilja ut sig från konkurrenterna”Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Elin Larsson & David WiklanderHandledare: Per-Arne WickströmDatum: Augusti 2013Syfte: Syftet är att kvalitativt undersöka likformigheten hos Sveriges största arkitektföretag, exemplifierat genom Tengbomgruppens totala värdeerbjudande.Metod: Studien är en fallstudie av ett arkitektföretag med kvalitativ ansats. LÄS MER