Sökning: "Arne Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Arne Larsson.

 1. 1. Att göra metoden till sin egen - Tre lärares tankar om att arbeta med IKT och ASL

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alice Milos-Cerdic; Denice Larsson; [2016]
  Nyckelord :ASL; Att skriva sig till läsning; IKT; Digitala verktyg; Läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Digital teknik är något som idag omger oss mer eller mindre hela tiden. Vi använder ofta datorer, iPads och andra digitala verktyg för olika syften. Teknik för informationssökning och kommunikation utvecklas ständigt och ger oss nya förutsättningar för lärande. LÄS MER

 2. 2. Efterfrågeprognoser : ”En jämförelse av prognosmodeller med avseende på FMCG-marknaden”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonathan Mokhtar; Marcus Larsson; Martin Westman; [2014]
  Nyckelord :Fast Moving Consumer Goods; FMCG; objective forecasting method; Time series; demand forecasting; Fast Moving Consumer Goods; FMCG; objektiv prognos; tidsserie; efterfrågeprognos;

  Sammanfattning : An organization must manage its resource consumption and material flows in order to satisfy the demand of its products as efficiently as possible. Managing of the aforementioned requires a balance between the organizations resources (such as the capability of distribution and production) and the market demand. LÄS MER

 3. 3. Inventering och bedömning av förorenade områden inom division Energi, Tekniska Verken i Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Industriell miljöteknikTekniska högskolan

  Författare :Karin Larsson; [2013]
  Nyckelord :miljöskuld; förorenad mark;

  Sammanfattning : This thesis was commissioned by Tekniska verken, Energy Division with the overall aim to investigate the concept of environmental debt and what it means for a business. Furthermore, a sustainable risk and responsibility investigation shall be carried out on the concerned areas. LÄS MER

 4. 4. Att likna eller att våga skilja ut sig från konkurrenterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Larsson Elin; David Wiklander; [2013]
  Nyckelord :Positionering; arkitektbranschen; totalt värdeerbjudande; klientlojalitet; Tengbomgruppen AB;

  Sammanfattning : Titel: ”Att likna eller att våga skilja ut sig från konkurrenterna” Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Elin Larsson & David Wiklander Handledare: Per-Arne Wickström Datum: Augusti 2013 Syfte: Syftet är att kvalitativt undersöka likformigheten hos Sveriges största arkitektföretag, exemplifierat genom Tengbomgruppens totala värdeerbjudande. Metod: Studien är en fallstudie av ett arkitektföretag med kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. En uppsats om argumenten som först kring regelverket K3

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Henriette Sletbak; Matilda Larsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: K3 – En uppsats rörande argumenten som förts kring regelverket Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi: Redovisning Författare: Matilda Larsson och Henriette Sletbak Handledare: Arne Fagerström Biträdande handledare: Peter Lindberg Datum: Maj 2013 Syfte: Uppsatsen syftar till att beskriva hur argumentationen har förts under utvecklandet av det nya K3-regelverk samt förklara vilka instanser som har ansetts viktiga i detta arbete. Samt vad Bokföringsnämnden bör tänka på i framtiden när de upprättar ett redovisningsregelverk. LÄS MER