Sökning: "Arne Lundborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arne Lundborg.

  1. 1. Skrivprocessens metoder och dilemman

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi; Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

    Författare :Linnéa Westerberg; Paola Åsberg; Jeanette Lundborg; [2010]
    Nyckelord :Bornholmsmodellen; datoranvändning i skolan; LTG-metoden; läs- och skrivproblematik; metoder; skriva sig till läsning; skrivprocess; Wittingmetoden; WTR;

    Sammanfattning : I undervisningen av läs- och skrivinlärningen har till exempel metoder som Wittingmetoden, LTG-metoden och Bornholmsmodellen använts sedan 1950-talet. I och med datorns starka etablering i samhället har metoder som Arne Tragetons- Att skriva sig till läsning och Writing to Read-metoden tagits fram. LÄS MER