Sökning: "Arne Rosen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arne Rosen.

  1. 1. Att skriva sig till läsning på datorn : en studie av Arne Tragetons metod i en mångkulturell skola

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

    Författare :Elizabeta Blazevska; Lisa Rosén; [2006]
    Nyckelord :Läsinlärning; Skrivinlärning; Datorstödd undervisning; Mångkulturell skola;

    Sammanfattning : Bakgrund: En av skolans främsta uppgifter är att lära elever att läsa och skriva. Vi fick båda ett stort intresse för elevers läs- och skrivutveckling efter att ha gått kursen Barns skriftspråksutveckling 1 i termin 5 på Högskolan Väst. LÄS MER