Sökning: "Arne Trageton"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Arne Trageton.

 1. 1. Skriv- och läsinlärning i stället för läs- och skrivinlärning : En studie om lärares uppfattningar av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL)

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Paulina Hindsö; Isabel Unger; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; traditionell läs- och skrivundervisning; sociokulturella perspektivet.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av metoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL) i relation till traditionell läs- och skrivundervisning. ASL innebär att eleverna lägger pennan åt sidan och i stället använder datorn som främsta skrivverktyg. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning. : Lärares användning och uppfattning av metoden.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ellen Lidberg; Julia Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; digitalisering; sociokulturellt perspektiv; läs- och skrivinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Att skriva sig till läsning (ASL) går ut på att lära sig läsa genom att skriva med dator som skrivverktyg. Syftet med denna studie var att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 samt ta reda på vilka för- och nackdelar de möter i arbetet med metoden. LÄS MER

 3. 3. "Men det är ju en fantastisk metod i sig!" : En undersökning om läs- och skrivinlärningsmetoden ”Att skriva sig till läsning”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Källström Michaela; [2018]
  Nyckelord :Writing to read WTR ; Arne Trageton; sociocultural perspective; computers; learn writing and reading; grade 1-3; Att skriva sig till läsning ASL ; Arne Trageton; sociokulturellt perspektiv; datorer; läs- och skrivinlärning; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att se vilken uppfattning verksamma lärare har om metoden Att skriva sig till läsning, varför de valt eller inte valt att arbeta med metoden samt om de anser att metoden är effektiv vid elevernas läs- och skrivinlärning. Syftet är även att jämföra de verksamma lärarnas åsikter i relation till den forskning som finns om metoden. LÄS MER

 4. 4. Vetenskap och (be)prövad erfarenhet. : En analys av teman i läromedel inom Att Skriva sig till Läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Therese Heikki; [2018]
  Nyckelord :ASL; Att Skriva sig till Läsning; läromedelsanalys; vetenskaplig grund; beprövad erfarenhet; svenska;

  Sammanfattning : Skolan ska idag vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket läromedelsförlagen inte alltid tar hänsyn till. Denna studies syfte var således att bidra med kunskap om var läromedel har sin grund för att utröna om läromedel inom ASL följer skolans krav. LÄS MER

 5. 5. Att skriva sig till läsning : Lärares uppfattningar av metoden.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; ASL;

  Sammanfattning : I denna undersökning fokuseras undervisningsmetoden Att skriva sig till läsning (ASL).Utifrån Arne Trageton (2014) beskrivs hur arbetet med metoden kan gå till i förskoleklass och årskurserna 1-2. LÄS MER