Sökning: "Arnold van Gennep"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Arnold van Gennep.

 1. 1. The Ritualistic Nature of Business Incubation: An example from Northern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elis Kaljuvee; [2018]
  Nyckelord :business incubation; incubator; rites of passage; liminality; entrepreneur; organizational culture; cultural and creative ventures; cultural analysis; ethnography; Sweden; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis opens up the “black box” of business incubation and analyses how this process works in an incubator for cultural and creative ventures in Northern Sweden. The theoretical framework of the rites of passage by Arnold van Gennep and Victor Turner was adopted to guide the analysis. LÄS MER

 2. 2. “När slutaren rasslar kännerman att man lever” : En studie i pensionärers fotograferande

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Uffe Berggren; [2017]
  Nyckelord :Photo-hobby; photography; pensioners; active retirement; Van Gennep; Deleuze;

  Sammanfattning : This Ethnological study, based on interviews with 8 pensioners with photography as a hobbyaims at finding the reasons the pensioners indicate are vital to them choosing photography asa hobby. The theoretical framework consists of Arnold Van Gennep’s ideas about Rites ofPassage and Gilles Deleuze’s theories of Becoming as a way to understand transitions in life. LÄS MER

 3. 3. Först mörkret, sedan théosis. En studie av Johannes av Korsets själens dunkla natt ur ett théosisperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Loke Lundin; [2015-06-25]
  Nyckelord :Théosis; Mystical; Roman Catholic Spirituality; Eastern Orthodox Spirituality; St. John of the Cross; Dark Night of the Soul; Liminality; Socio-ontological transformation;

  Sammanfattning : ThisthesisisananalysisofSt.JohnoftheCross’treatiseTheDarkNightoftheSoulfromanEasternOrthodoxperspective,focusingonelementsofclassicaltheologyofthéosisandliminalitywithinthetext. LÄS MER

 4. 4. Anamorfosis y violencia narrativa : Un estudio hermenéutico analógico de 2666 de Bolaño

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Mónica Saldías; [2015]
  Nyckelord :anamorphosis; analogical hermeneutics; Bolaño; liminality; 2666; violence; narrative violence; anamorfosis; Bolaño; fragmentación; hermenéutica analógica; liminariedad; 2666; violencia; violencia narrativa;

  Sammanfattning : En 2666, novela póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño, asistimos a la representación del mal y la violencia a través de un discurso narrativo que se caracteriza por la fragmentación, la liminariedad y la hipertextualidad.  El objetivo de nuestro trabajo es estudiar el uso de la anamorfosis como procedimiento deformatorio que oculta claves de la novela, y el carácter oblicuo de la violencia narrativa. LÄS MER

 5. 5. Den nya begravningsplatsen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Gabriel Jonsson Nordbäck; [2014]
  Nyckelord :Cemetery; burial; crematorium; Ritual of passage; Stureparken; Arnold van Gennep; Sigurd Lewerentz; Begravningsplats; Begravning; Begravningsritual; Krematorium; Övergångsritual; Stureparken; Arnold van Gennep; Sigurd Lewerentz;

  Sammanfattning : De traditionella begravningsplatserna kräver stora ytor. Urbanisering och befolkningsökning gör att detta utrymme inte längre finns att tillgå i tätbebyggda områden. Detta projekt tar sin utgångspunkt i denna problematik och de konsekvenser den fått för de begravningspraktiker som är etablerade i vårat samhälle. LÄS MER