Sökning: "Arnold van Gennep"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Arnold van Gennep.

 1. 1. "Jag vill springa mot något, inte bort" : en religionsantropologisk och religionssociologisk undersökning av Stephen Kings filmserie DET som senmodern övergångsrit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Liebl; [2022]
  Nyckelord :övergångsrit; ungdomskultur; religion; att bli vuxen; film; tematisk analys; Arnold van Gennep; Thomas Ziehe;

  Sammanfattning : Den snabba samhällsutvecklingen har lett till nya möjligheter, men också nya utmaningar för ungdomar som står på tröskeln till vuxenvärlden. Livet för unga människor idag är i stor utsträckning präglat av val där idéer hämtas från den globala populärkulturen och digitala sociala forum, där detta tjänar som inspiration till att individualisera den egna livsåskådningen och identiteten. LÄS MER

 2. 2. Tager du denna klänning? : En kvalitativ studie om bröllopsritens koppling till konsumtion.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Caroline Ahlstrand; [2021]
  Nyckelord :Rites of passage; wedding; consumption; wedding gown; bride; artefacts; social role; Passagerit; bröllop; konsumtion; bröllopsklänning; brud; artefakter; social roll;

  Sammanfattning : This paper examines if the wedding rite today can be considered as a rite of consumption rather than a rite of passage, with base in the wedding gown. The method used is a qualitative text and content analysis, this method has been applied to three articles and one book whom discuss the wedding and consumption related to the bride gown. LÄS MER

 3. 3. The Ritualistic Nature of Business Incubation: An example from Northern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Elis Kaljuvee; [2018]
  Nyckelord :business incubation; incubator; rites of passage; liminality; entrepreneur; organizational culture; cultural and creative ventures; cultural analysis; ethnography; Sweden; MACA; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis opens up the “black box” of business incubation and analyses how this process works in an incubator for cultural and creative ventures in Northern Sweden. The theoretical framework of the rites of passage by Arnold van Gennep and Victor Turner was adopted to guide the analysis. LÄS MER

 4. 4. “När slutaren rasslar kännerman att man lever” : En studie i pensionärers fotograferande

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Uffe Berggren; [2017]
  Nyckelord :Photo-hobby; photography; pensioners; active retirement; Van Gennep; Deleuze;

  Sammanfattning : This Ethnological study, based on interviews with 8 pensioners with photography as a hobbyaims at finding the reasons the pensioners indicate are vital to them choosing photography asa hobby. The theoretical framework consists of Arnold Van Gennep’s ideas about Rites ofPassage and Gilles Deleuze’s theories of Becoming as a way to understand transitions in life. LÄS MER

 5. 5. Först mörkret, sedan théosis. En studie av Johannes av Korsets själens dunkla natt ur ett théosisperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Loke Lundin; [2015-06-25]
  Nyckelord :Théosis; Mystical; Roman Catholic Spirituality; Eastern Orthodox Spirituality; St. John of the Cross; Dark Night of the Soul; Liminality; Socio-ontological transformation;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of St. John of the Cross’ treatise The Dark Night of the Soul from an Eastern Orthodox perspective, focusing on elements of classical theology of théosis and liminality within the text. LÄS MER