Sökning: "Arnsteins deltagandestege"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Arnsteins deltagandestege.

 1. 1. Västlänken - Infrastruktursatsning i envägskommunikation eller dialog?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Lisa§ Ekberg; [2018-08-09]
  Nyckelord :Medborgardialog; Västlänken; Rationell- och kommunikativ planeringsteori; Arnsteins deltagandestege; sense of place;

  Sammanfattning : This study is about the participatory planning that took place regarding the planning of Västlänken. In the 1980s preliminary studies begun concerning the infrastructure project, which has gained momentum today. Västlänken, will result in an eight-kilometer long underground tunnel and is expected to be completed in 2026. LÄS MER

 2. 2. Byggemenskaper för att öka medborgardeltagandet i stadsbyggnadsprocessen? : En studie om reellt deltagande ur ett tjänstemannaperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joakim Käppe; [2015]
  Nyckelord :byggemenskaper; medborgardeltagande; Arnstein; stadsbyggnadsprocessen;

  Sammanfattning : Byggemenskaper är en sammanslutning bestående av individer som vill agera som sin egen byggherre och sköta byggprocessen, från idé till inflyttning, själva. Det är en populär boendeform i flera tyska städer, framförallt Tübingen och Freiburg, som på senare tid uppmärksammats i en svensk kontext. LÄS MER