Sökning: "Arola"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Arola.

 1. 1. Tolkningen av frihet i det fria skolvalet och i rätten till utbildning - är de förenliga? : En undersökning för att redogöra olika tolkningar av friheter och hur det påverkar individens reella frihet till ett fritt skolval.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Sara Arola; [2021]
  Nyckelord :Frihet; utbildning; det fria skolvalet; rätten till utbildning; skolsegregation;

  Sammanfattning : I följande uppsats behandlas skolreformen om det fria skolvalets faktiska effekter på skolsegregationen och hur reformen förhåller sig till FN:s artiklar om rätten till utbildning. Syftet med uppsatsen är att pröva hypotesen: Syftet med det fria skolvalet inte är förenligt med FN:s artiklar om rätten till utbildning. LÄS MER

 2. 2. Teamwork Equals Dreamwork : A Survey-based Study of Second-language Students’ Speaking Anxiety in Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Simon Johansson Arola; Ahmed Karkoukli; [2020]
  Nyckelord :Speaking anxiety; Group-work; Group discussions; Classroom furniture; Inhibition;

  Sammanfattning : This survey-based study aimed to find out how to reduce speaking anxiety amongst second-language students attending two different upper secondary schools in Halmstad, Sweden. The survey participants were in their first and second years of upper secondary school and attending English 5 and 6 courses. LÄS MER

 3. 3. Vi gör film, inte historia! : En filmanalys om historicitet i filmerna Gladiator och Troja samt dess funktion i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Simon Arola Johansson; [2020]
  Nyckelord :History-use; meditative tools; Gladiator Troy; historical errors; motion pictures; history-consciousness; development-zones; antiquity; history.; Historia; Historiemedvetenhet; Utvecklingszoner; Antiken; Gladiator Troja; Historebruk;

  Sammanfattning : The antiquity period has just undergone a big debate in Sweden, the debate started by Skolverkets proposal to remove the antiquity period from being taught in Swedish schools. The proposal did not go through; however, it did start a debate on time-management. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelser av att leva med Diabetes Mellitus typ 1 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Allison; Marjut Arola; [2019]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ 1; ungdomar; upplevelser; känslor; erfarenheter; utanförskap; hälsa;

  Sammanfattning : Diabetes Mellitus typ 1 är den vanligaste livshotande sjukdomen bland ungdomar idag och antalet ungdomar som insjuknar ökar. Det är den totala bristen på hormonet insulin som ligger till grund för sjukdomen. Diabetes Mellitus typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom som inte går att förebygga och inte heller att förutse. LÄS MER

 5. 5. Idrott som verktyg för integration : där kulturella barriärer rivs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Arola; Sofia Strömer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER