Sökning: "Aron Niklasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aron Niklasson.

  1. 1.  Utredning av problem vid deponigasutvinning :  Vid Östby miljöstation

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik; Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik

    Författare :Jonatan Brunbäck; Aron Niklasson; [2010]
    Nyckelord :deponi; deponigas; deponigasutvinning; deponering; deponigas;

    Sammanfattning : På Östby miljöstation utanför Åmål finns en deponi med deponigasuppsamling. Mängden gas som kan extraheras har sjunkit kraftigt från augusti 2007 till januari 2008. LÄS MER