Sökning: "Aron Nilsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Aron Nilsson.

 1. 1. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER

 2. 2. An object tracking system for a tabletop board game

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Filip Nilsson; Aron Polner; [2019]
  Nyckelord :Object tracking; Board game;

  Sammanfattning : Att spela brädspel är ett sätt för människor att interagera med varandra. Nyligen så påbörjade Egocentric Interaction Research Group (egocentrisk interaktions forskningsgrupp) på Malmö Universitet ett tvärvetenskapligt projekt kring den här typen av interaktion. LÄS MER

 3. 3. Energiutvinning från deponigas : På Holmby återvinningscentral

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Aron Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Deponigas; Deponi; Värmekälla;

  Sammanfattning : I det här arbetet har det undersökts huruvida mängden deponigas i deponin vid Holmby återvinningscentral i Sunne är tillräcklig för att täcka värmebehovet för ett antal lokaler i närheten, om deponigasen kan ge säljbar el, och om detta kan göras ekonomiskt lönsamt.  De processer som har undersökts är en gasmotor, en gasturbin och gaspanna från Biogassystems och en Stirlingmotor från Cleanergy. LÄS MER

 4. 4. Finansiell Bootstrapping finns även på öltapp : En fallstudie inom den svenska ölbryggeribranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Aron Podavka; Robert Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Small and medium enterprises; resource; resource allocation; financial bootstrapping.; Små och medelstora företag; resurs; resursallokering; finansiell bootstrapping.;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to examine how small and medium sized enterprises applies financial bootstrapping and whether there are any disparities in appliance. Further on the study aims to examine resource requirements for the beer brewing industry and whether there are any disparities in requirement between small and medium sized companies. LÄS MER

 5. 5. The importance of social networks for expatriate managers : A case study from Russia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olga Nilsson; Aron Thyr; [2012]
  Nyckelord :Expatriate managers; Social Networks; Social capital; Russia;

  Sammanfattning : This thesis has examined how expatriate managers in Russia create and use social networks with other individuals, in order to be successful in their assignment on an international unit. The study has also focused on how corporations can benefit from these networking activities conducted by the expatriates. LÄS MER