Sökning: "Aron Sjöberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Aron Sjöberg.

 1. 1. Simulating an Ecosystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Aron Sjöberg; Emil Wingårdh; Erik Söderpalm; Theo Wiik; Viktor Fredholm; Yvonne Hansson; [2021-09-14]
  Nyckelord :ecosystem; simulation; Unity; genetic algorithm; evolution; natural selection;

  Sammanfattning : Simulations are computer programs based on models, used to imitate real-life scenarios. Simulating an ecosystem is a great challenge given the various factors thatinteract and animals that coexist. LÄS MER

 2. 2. Diskrepansen mellan WAIS-III respektive WAIS-III NI för kognitivt friska individer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Leilani Lindh; Aron Sjöberg; [2008]
  Nyckelord :Wechsler Adult Intelligence Scale; WAIS; WAIS-III; WAIS-III som neuropsykologiskt instrument; WAIS-III NI;

  Sammanfattning : Trettio kognitivt friska testpersoner (ålder M=31,9 år, utbildning M=16,3 år) testades med både WAIS-III (”Wechsler Adult Intelligence Scale - third edition”) och WAIS-III NI (”WAIS-III som neuropsykologiskt instrument”) för att undersöka eventuella skillnader i resultat mellan testen. Testpersonerna fick en signifikant ökning vid testning med WAIS-III NI jämfört med testning med WAIS-III på HIK (11,1), VIK (14,7), PIK (3,9), VF (11,4), POI (5,5), AMI (8,8), BK (1,6), LI (3,3), BL (0,6), AR (3,1), SR (1,1), IN (1,5) och FÖ (2,8). LÄS MER