Sökning: "Aron Spejare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aron Spejare.

  1. 1. Styrka, snabbhet och hoppförmåga : En korrelationsstudie på elitidrottande män och kvinnor

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Robin Lindlöf; Aron Spejare; [2017]
    Nyckelord :Styrka; sprint; hoppförmåga; sprintförmåga; effekt; power; fysiska tester; fystester; Ishockey; Truppgymnastik; Handboll; korrelation; tvärsnitt; acceleration; maxhastighet; tränarlänkdiverse;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka hur relationen mellan sprintförmåga och olika typer av styrke- och hopptester ser ut. De fyra frågeställningarna var; Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i sprint och styrketester? Hur ser sambandet ut mellan accelerationsfasen i sprint och hopptester? Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och styrketester? Hur ser sambandet ut mellan maxhastighetsfasen i sprint och hopptester? Metod Totalt rekryterades 24 deltagare, både kvinnor (n=21, ålder 21,5 ±2,5 år, längd 170,3 ±6,3 cm, vikt 68,5 ±6,3 kg) och män (n=3, ålder 18,7 ±0,2 år, längd 177,3 ±4,9 cm, vikt 72 ±9,0 kg) från handboll, truppgymnastik och ishockey med krav om att tillhöra den högsta nationella nivån inom respektive idrott. LÄS MER