Sökning: "Aron Viklund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aron Viklund.

  1. 1. Mellan lärare och ledning: karriärstegsreformens konsekvenser för lärares autonomi i den svenska skolan

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Aron Viklund; [2020-06-29]
    Nyckelord :Karriärstegsreformen; förstelärare; autonomi; profession; byråkrati; New Public Management;

    Sammanfattning : This paper examines the impact of the Swedish first teacher reform on teachers’ autonomy in the Swedish school context. The theoretical perspective is laid down by Freidson, who uses three distinct logics for explaining how work is controlled. LÄS MER