Sökning: "Aronia"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Aronia.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Växtextrakts effekt på Streptococcus mutans biofilmbildning och syraproduktion – en in vitro studie

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Zsuzsanna Kercso; [2013]
  Nyckelord :Streptococcus mutans; växtextrakt; biofilminhibition; syraproduktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna in vitro studie var att testa 8 olika växtextrakt (kanel, nejlika, tranbär, aronia, humle, lime, grönt te, timjan) på två av Streptococcus mutans egenskaper, biofilmbildning och syraproduktion, samt mäta totala fenolmängden i varje växtextrakt. Material och metod: Vattenbaserat (humle, aronia, tranbär, grönt te) och etanolbaserat (nejlika, kanel, timjan, lime) växtextrakt testades på S. LÄS MER

 3. 3. Energy-efficient industrial dryers of berries

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Wang Yuting; [2013]
  Nyckelord :Industrial drying; dehydration; aronia berries;

  Sammanfattning : Saving energy is considered about by much more people nowadays. The energy use of industrial drying occupies a large part of total energy usage. Not only the governments, but also the industry owners are trying to find ways to cut down the usage of energy. LÄS MER

 4. 4. Buskar för barns utemiljö : kriterier för fungerande växtval

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Olsson; [2006]
  Nyckelord :skötsel; etablera; lekplats; buskar; slitage;

  Sammanfattning : The titel of this thesis is “Shrubs for childrens enviroment – Criterion of functional selection of plants”. The main purpose of this thesis is to show what aspects directs the designer, which lignoses that are suitable for childrens enviroments, and which are mainly used. LÄS MER