Sökning: "Arpa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Arpa.

 1. 1. Taktiskt ruttutbyte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Markus Thornberg; David Manukyan; [2017]
  Nyckelord :COLREGS; Radar; ARPA; AIS; VHF; TSS; EPD; CPA; Ruttutbyte; STM MONALISA; Kalmars Sjöfartshögskola; Ship Trafic Management;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har gjort att nya möjligheter har tillkommit för att säkra framförandet av fartyg och effektivisera ruttplaneringen. Ett av de effektiviseringssäten som för närvarande utvecklas är ruttutbyte. LÄS MER

 2. 2. Svårlösta trafiksituationer - Styrmäns uppfattning om trafiksituationer till sjöss

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :David Karlsson; Carl Lundgren; [2013]
  Nyckelord :COLREGS; de internationella sjövägsreglerna; anti-kollisionsnavigering; Situation Awareness; trafiksepareringssystem; VHF;

  Sammanfattning : There are a lot of situations at sea which are perceived as difficult to solve by officers. The International Regulations for Preventing Collisions at Sea contains the rules which deal with traffic situations at sea, but despite the regulations collisions occur. LÄS MER

 3. 3. Head up eller North up, vilken av dessa radarpresentationer fungerar bäst vid hög arbetsbelastning? - En simulatorstudie med fokus på radar-arbetet

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Helene Helldner; Johan Knutsson; [2013]
  Nyckelord :radar; radarpresentation; bryggsimulator; ARPA; ECDIS;

  Sammanfattning : The development of technical navigation keeps increasing and new navigational instruments are implemented on the ships bridge. All these instruments are a way to get safer navigation, but the question is if the way the equipment is used today is the best? Even older instruments, like the radar, have not been investigated enough. LÄS MER

 4. 4. Information för beslutsunderlag i trafiksituationer inom sjöfarten - hur hanterar vi den?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, SJÖ

  Författare :Kimmo Arnold-Larsen; [2012]
  Nyckelord :Lack of use of ARPA resulting in collisions; cockpit design standards; Collision; Collision Regulations; Collision Risks; Risk Management; Trial Manoeuvre; Trails; EBL; VRM; Parallellindex; PI;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har jag undersökt förmågan hos nautiker att ta fram och tillgodogöra sig information från radar och ARPA för sitt beslutsunderlag i trafiksituationer. Syftet var att få förståelse i om fartygsbefäl haft svårigheter att få fram denna mycket relevanta information. LÄS MER

 5. 5. The importance of structured briefings & debriefings for objective evaluation of ARPA simulator training

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för sjöfart och marin teknik

  Författare :Tony Karlsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simulation is a great learning tool and learning by doing is often motivating and progressive for the students. To evaluate knowledge or performance is however not that easy, especially compared with the traditional classroom teaching. LÄS MER