Sökning: "Arrangerade äktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Arrangerade äktenskap.

 1. 1. Hinduiska kvinnors upplevelser av arrangerade äktenskap : En forskningsöversikt

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Clara Axelsson; [2019]
  Nyckelord :arranged marriage; Hindu marriage; women s experiences; mental illness; arrangerat äktenskap; hinduiskt äktenskap; kvinnors upplevelser; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : This is a study about Hindu women's experiences of arranged marriages. The study is based on previous research on women’s experiences. The purpose of this paper was to analyze the underlying factors that contribute to Hindu women experiencing that their mental health is affected by arranged marriages. LÄS MER

 2. 2. Arrangerade äktenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Matilda Ermeland; [2014]
  Nyckelord :journalism journalistik reportage arrangerade äktenskap barnäktenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Riksdagen har lagt fram ett förslag om att förbjuda barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Två kvinnor berättar här om sina egna erfarenheter om hur det är att leva i ett arrangerat äktenskap. LÄS MER

 3. 3. Mitt liv.Mitt val- En kvalitativ studie om fyra unga tjejers syn på arrangerade äktenskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elif Sahin; [2009]
  Nyckelord :Arrangerat; äktenskap; ungdomar; genus; etnicitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att belysa och ta del av respondenternas tankar kring arrangerade äktenskap. Metoden inkluderar en kvalitativ studie, där det valts att utgå ifrån en hermeneutisk ansats. Undersökningen innefattas i form av intervjuer med fyra unga tjejer med muslimsk bakgrund, som inte är ”svenskfödda”. LÄS MER

 4. 4. Jag älskar honom, trots att han är min kusin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Bodil Nyberg; [2008]
  Nyckelord :arrangerade äktenskap; trygghet; frihet; förändring; hot; lojalitet; utanförskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om arrangerade äktenskap. Syftet är att undersöka dels hur kvinnor som lever i en miljö där arrangerade äktenskap är vanligt förekommande, beskriver, uppfattar och värderar denna form av äktenskap och dels hur dessa påverkas av andra samhällens syn på det arrangerade äktenskapet. LÄS MER

 5. 5. Äktenskap i Adana, Turkiet : Attraktion eller arrangemang?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Maria Alphonce; [2006]
  Nyckelord :Social Anthropology; Turkey; arranged marriages; modernization; Socialantropologi; Turkiet; arrangerade äktenskap; modernisering;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om arrangerade äktenskap och kärleksäktenskap i storstadsmiljö i dagens Turkiet. Den belyser främst hur ett äktenskapsarrangemang går till och huruvida inflyttningen från landsbygd till städer har påverkat dem. LÄS MER