Sökning: "Arthur Schopenhauer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Arthur Schopenhauer.

 1. 1. Kaosets inträngande: Nihilismens metamorfoser i Nikanor Teratologens Att hata allt mänskligt liv (2009)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Daniel Götstedt; [2017-06-26]
  Nyckelord :Teratologen; Att hata allt mänskligt liv; Nietzsche; Nihilism; Deleuze;

  Sammanfattning : This paper examines how various aspects of Friedrich Nietzsche’s notorious concept of nihilism can be identified in Nikanor Teratologen’s novel Att hata allt mänskligt liv (2009). Based on the theories formulated in French philosopher Gilles Deleuze’s seminal monograph Nietzsche and the Philosophy (1962), the study incorporates analyses of the novel’s relationship between the British empire and its colonial subject, India; its protagonist, Alexander Cunningham, and his affinities to Nietzsche’s predecessor, and in many regards coming-to-be antipode, Arthur Schopenhauer; its monstrous (im)moral center Bhairava, and the ways he can be interpreted as a personification of Nietzsche’s will to power itself; and, finally, the epitomizing reflections conveyed in its two concluding chapters. LÄS MER

 2. 2. Hjälp alla så långt du förmår! : En undersökning av Arthur Schopenhauers etik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felix Ahlkvist; [2017]
  Nyckelord :Ethics; Arthur Schopenhauer; On the Basis of Morals; On the Basis of Morality; the Foundation of Ethics; the Basis of Ethics; Compassion; Ethics of Compassion; Immanuel Kant; Etik; Arthur Schopenhauer; Moralens fundament; Etikens fundament; Medlidande; Medlidandets etik; Immanuel Kant;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the ethics of German 19th century philosopher Arthur Schopenhauer. The study examines Schopenhauer’s ethics and investigates his criticism of the ethics of his older German colleague Immanuel Kant. LÄS MER

 3. 3. Den tragiska Glasvärlden : En kort inledning till det tragiska och fyra "tragiska" perspektiv på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Angeliki Natsi; [2015]
  Nyckelord :det tragiska; tragedi; Doktor Glas; Hegel; Schopenhauer; Nietzsche; Camus;

  Sammanfattning : In recent years, Hjalmar Söderberg’s novel Doktor Glas (1905) has been conceived as more complex compared to its contemporary interpretations, and has been associated with many different ideas. The novel stands the test of time and forces readers to reflect on difficult issues. LÄS MER

 4. 4. With Cold Foreign Eyes? Existential Meaning in Truth vs. Mystery in Religion and Art

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Linus Edenwall; [2014]
  Nyckelord :meaning; mystery; mysticism; sensuousness; immediacy; ineffability; truth; objectivity; existentialism; science; art; concepts; conceptualization; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This essay explores two approaches to finding existential meaning in religion: either by an approach advocating feelings of mystery and sensuous immediacy, thus justifying an ineffability of mysterious experiences, or by an approach which advocates truth and objectivity. Although the latter approach views truth in existential terms (“existential truth”) it can be criticised for diminishing the “magic” of religion much in the same way science does in its pursuit of material truth. LÄS MER

 5. 5. Provokation som retoriskt medel

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Björn Fredberg; [2009]
  Nyckelord :provokation; provocation; provokativ; provocative; konstruktiv; constructive; retorik; rhetoric; rhetorics; konstruktiv retorik; constructive rhetoric; ethos; etik; ethics; logos; pathos; morals; docere; delectare; movere; arthur schopenhauer; Arthur Schopenhauer; Schopenhauer; Sigrell; Anders Sigrell; sigrell; anders sigrell; Björn Fredberg; björn fredberg; björn; fredberg; Janne Josefsson; Jan Josefsson; janne josefsson; jan josefsson; SVT Debatt; svt debatt; debatt; Bo Renberg; bo renberg; José Luis Ramírez; josé luis ramírez; jose luis ramirez; Olof Palme; olof palme; Jens E Kjeldsen; jens e kjeldsen; Kurt Johannesson; kurt johannesson; Bertil Häggman; bertil häggman; Lennart Hellspong; lennart hellspong; Sonja K Foss; sonja k foss; Kenneth Burke; kenneth burke; Aristoteles; aristoteles; Afthonius; afthonius; aftonius; Gunnar Bergström; gunnar bergström; Kristian Gerner; kristian gerner; Staffan Hildebrand; staffan hildebrand; Jan Lundvik; jan lundvik; Stefan Lindgren; stefan lindgren; Kajsa Ekis Ekman; kajsa ekis ekman; Bo Lindqvist; bo lindqvist; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Retorik handlar varken om övertygande eller om samförstånd. Syftet med den här uppsatsen är att påtala den brist som finns i den vanligaste definitionen av retorik. Att målet med all retorik endast handlar om olika sätt att övertyga eller uppnå samförstånd rimmar illa med hur vi faktiskt använder språket. LÄS MER