Sökning: "Arti"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Arti.

 1. 1. Gruppundervisning i piano Erfarenheter hos kinesiska och svenska lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Caoyuan Niu; [2020-01-07]
  Nyckelord :Pianoundervisning; pianogruppundervisning; digitalt piano; smartpiano;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet är att analysera undervisningen i pianogrupplektioner ur kinesiska och svenska pianopedagogers perspektiv för att begripa fördelarna och nackdelarna med gruppundervisningsmetoderna och lärarnas tankar om inlärningseffekter. Detta kan förbättra förståelsen av pianoutbildning och möjligen även bidra till en förbättring av hur man använder det intelligenta pianot och leda till ytterligare utforskning av gruppundervisningens metoder. LÄS MER

 2. 2. Risk Free Credit: Estimating Risk of Debt Delinquency on Credit Cards : Using Machine Learning Methodology

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Magnedal Holmgren; Victor Sellstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A well functioning economy requires a stable credit market. Computational intelligence methods could provide a method to reduce the amount of uncertainty in the markets. This report examines four different methods for predicting the probability for defaults of credit card clients in Taiwan. LÄS MER

 3. 3. Proposal networks in object detection

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mikael Grossman; [2019]
  Nyckelord :Deep learning; Machine learning; Computer vision; Applied mathematics; Statistics; Artificial Neural Networks; Object detection; Faster R-CNN; RPN; Proposal Network; Maskininlärning; Neurala nätverk; Objektdetektering; Tillämpad matematik; Matematisk statistik; RPN; Förslags nätverk;

  Sammanfattning : Locating and extracting useful data from images is a task that has been revolutionized in the last decade as computing power has risen to such a level to use deep neural networks with success. A type of neural network that uses the convolutional operation called convolutional neural network (CNN) is suited for image related tasks. LÄS MER

 4. 4. Fearing the Queer and the War on “Indecency” : Portrayals of LGBT Individuals, and the Struggle for Religious Decorum in Aceh, Indonesia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Jeanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Acehnese discourse; LGBT; qanun jinayat; Shafi’i Islam; gender; liwath; musahaqah; kodrat; Islam; Aceh; Indonesia; Asian studies; South-East Asia; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2014, the sharia-ruled Aceh province of Indonesia legislated bylaw qanun jinayat no.6/2014, which criminalised same-sex acts, and imposed a caning punishment consisting of a hundred lashes if a person was found guilty. LÄS MER

 5. 5. ”Det är därför vi har arti vid Ganga, för att hylla henne” : En kvalitativ studie om deltagarna till Ganga Arti

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Olle Henriksen; [2018]
  Nyckelord :Arti; Arati; Aarti; Ganga; Ganges; Ghat; Ritual theory; Tulsi; Assi; Participants and Performance;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study on the participants on the Ganga Arti. It does focus on the participants on how they attend, how they express their religious belief and why the ritual is important for them. The study has been done in Varanasi, India, on a period of three months. Also the study has been done on the two ghats Tulsi and Assi. LÄS MER