Sökning: "Article 16 of the VAT Directive"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Article 16 of the VAT Directive.

 1. 1. Self-supply of goods in the light of the principle of fiscal neutrality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kamile Skinderyte; [2015]
  Nyckelord :Self-supply; Article 16 of the VAT Directive; VAT; Tax Law; Asset labelling doctrine; allocation of assets; the principle of fiscal neutrality; Article 168a of the VAT Directive.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Article 16 of the VAT Directive, which regulates the self-supply of goods, is a good example of how it is complicated to achieve fraud resistance and full compliance with the principle of fiscal neutrality in the current system of VAT. This provision concerns taxation on business goods used for private purposes, which has shown to be a complex area of VAT. LÄS MER

 2. 2. Kan uttagsbeskattning ske på mervärdesskatteområdet vid underpristransaktioner? : Svensk rätt i förhållande till EG-rätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Mari Lindkvist; Cecilia Karlsson; [2008]
  Nyckelord :Tax law; EC law; VAT law; VAT Directive; Swedish VAT act; application of goods; application of services; supplies of goods or services sold below cost price; consideration; taxable amount; the case Gåsabäck; Skatterätt; EG-rätt; mervärdesskatt; mervärdesskattedirektivet; mervärdesskattelagen; uttag av vara; uttag av tjänst; uttagsbeskattning; underpristransaktion; ersättning; beskattningsunderlag; målet Gåsabäck;

  Sammanfattning : EG-rätten är en egen rättsordning som har företräde framför den nationella rätten, vilket innebär att medlemsstaterna har en skyldighet att följa EG-rätten. Förverkligandet av målet om att skapa en inre marknad inom EG förutsätter ett gemensamt system för mervärdesskatt. LÄS MER