Sökning: "Artificial intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 1018 uppsatser innehållade orden Artificial intelligence.

 1. 1. Artificiell rättvisa? En experimentell studie på effekten av automatiserat beslutsfattande på proceduriell rättvisa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elsa Höök; [2022-02-10]
  Nyckelord :automatiserat beslutsfattande; proceduriell rättvisa; digitalisering;

  Sammanfattning : We are currently facing a dramatic change in the public sector. Technological advances in recent years have made it possible for allowing algorithms and artificial intelligence to take over what used to be human tasks. LÄS MER

 2. 2. An AI approach for quality improvement in heat treatment processing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Kruse Gustav; Lotta Åhag; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; heat treatment; mining; steel; smart manufacturing; pipeline; hardness; cooling; quality improvement;

  Sammanfattning : Export of heat treated steel goods has an important impact on the Swedish economy which brings performance demands and expectations on production to keep a competitive market position. Sustainability and efficiency are two important aspects in meeting these demands. LÄS MER

 3. 3. Non-Bayesian Out-of-Distribution Detection Applied to CNN Architectures for Human Activity Recognition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Serghei Socolovschi; [2022]
  Nyckelord :Human Activity Recognition; Deep Learning; Time Series; Uncertainty Estimation; Outofdistribution Detection; Convolutional Neural Network; Human Activity Recognition; Deep Learning; Tidsserie; Uppskattning av Osäkerheten; Outofdistribution Detection; Convolutional Neural Network;

  Sammanfattning : Human Activity Recognition (HAR) field studies the application of artificial intelligence methods for the identification of activities performed by people. Many applications of HAR in healthcare and sports require the safety-critical performance of the predictive models. LÄS MER

 4. 4. Attityder och handlande kring olika nivåer av AI-baserad marknadsföring : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Simon Stamming; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Marketing; AI; Mechanical; Thinking; Feeling; Attitudes; Behavior; Personal Information; Privacy Paradox; Artificiell Intelligens; Marknadsföring; AI; Mekanisk; Tänkande; Kännande; Attityder; Handlande; Personlig Information; Integritetsparadoxen;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förklara hur olika användare upplever de tre nivåerna av AI-genererat innehåll inom marknadsföring i företagsekonomi. Studien syftar även till att se om deras handlande går i linje med deras attityder eller om det finns utrymme för en paradox. LÄS MER

 5. 5. Gait screening using a mobile phone application : horse asymmetry levels and usability of a mobile phone application for gait analysis, during a long format FEI eventing competition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Jonna Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Gait analysis; motion asymmetry; performing horses; FEI eventing; Artificial intelligence; computer vision; kinematics; gait screening; mobile phone application;

  Sammanfattning : Orthopaedic disorders are the most common reason for unplanned rest in the performing horse population. Locomotor disorders which slowly build up to clear lameness might be avoidable with easy access objective motion measurement devices. LÄS MER