Sökning: "Artificiell Intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 1055 uppsatser innehållade orden Artificiell Intelligens.

 1. 1. Artificiell intelligens och automation och dess påverkan på revisionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filippa Lind; Veronica Lindqvist; [2024-02-20]
  Nyckelord :Revisor; artificiell intelligens; automation; revisionsprocess; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : I den snabbt växande digitaliserade världen, där Sverige strävar mot att vara ledande inom digitalisering, genomgår revisionsbranschen en betydande förändring. Den snabba utvecklingen av digitala verktyg och framväxten av artificiell intelligens (AI) har påverkat hur revisioner genomförs. LÄS MER

 2. 2. ChatGPT som ”teolog” En undersökning i teologisk representation hos AI-boten ChatGPT-3.5

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emil Svensson; [2024-02-20]
  Nyckelord :AI; Artificiell intelligens; ChatGPT; Teologisk representation; Teologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to evaluate theological representation by the AI-chatbot, ChatGPT-3.5. The investigation highlights the representation of four Christian theological traditions: Catholicism, Eastern Orthodoxy, Lutheranism and Calvinism. LÄS MER

 3. 3. "Att flyga i blindo - smart teknik i klimatets tjänst eller otjänst? Ett synliggörande av den smarta teknikens möjligheter och utmaningar i relation till biologisk mångfald."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Holm; [2024-02-16]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Smart teknologi; Biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Samtidigt som hotet om en sjätte massutrotning står för dörren, blomstrar teknologin som aldrig förr. De teknologiska framstegen som görs, där artificiell intelligens går i täten, har potential att påverka och förändra olika aspekter av vårt samhälle, klimat och biologiska mångfald. LÄS MER

 4. 4. Cybersäkerhet i kommunala korridorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Isaksson; Marcus Ragnarsson; [2024-01-22]
  Nyckelord :Cybersäkerhet; Cyberattack; AI; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att få förståelse för existerande uppfattningar, strategier och hantering av cyberhot som den kommunala förvaltningen utsätts för i samband med den accelererande digitaliseringen samt utvecklingen av artificiell intelligens. Teori: Den teoretiska referensramen utgår ifrån fem teman: AI, trög förvaltning i accelererande omvärld, arbetsmetoder kopplat till cybersäkerhet, medvetenhet och förberedelse/kapacitet. LÄS MER

 5. 5. AI-readiness inom livsmedelsbranschen : En kartläggning av nordiska livsmedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Holmberg; Julia Nordgren; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI-readiness; AI-technology; TOE-model; food industry; the Nordic; Artificiell Intelligens; AI-readiness; AI-teknik; TOE-modellen; livsmedelsindustrin; Norden;

  Sammanfattning : Livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar i framtiden, varav en är att erbjuda och producera livsmedel till en växande population på ett hållbart sätt. Ett sätt att övervinna denna utmaning är att implementera AI-teknik som kan användas för att effektivisera och främja hållbar utveckling inom livsmedelsindustrin. LÄS MER