Sökning: "Artificiell Neuralt Nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Artificiell Neuralt Nätverk.

 1. 1. Applicering av Long Short-Term Memory för prediktion av markdeformation på svensk järnväg : Utveckling av ett artificiellt neuralt nätverk för prediktion av kommande marksättningar på järnvägssträckan mellan Mölndal och Torrekulla

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :William Wirsén; Martin Leijon; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; artificial neural network; Long Short-Term Memory; InSAR; land subsidence; Recurrent Neural Network; Artificiell intelligens; artificiellt neurala nätverk; Long Short-Term Memory; InSAR; markdeformering; Recurrent Neural Network;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to evaluate whether it is possible to predict future land subsidence on the railway line between Mölndal and Torrekulla. The prediction was made using Long Short-Term Memory; an artificial neural network with RNN architecture. LÄS MER

 2. 2. A comparison between a traditional PID controller and an Artificial Neural Network controller in manipulating a robotic arm

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joseph Ariss; Salim Rabat; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Artificial Neural Network; Control System; PID Controller; Model Reference Controller; Robot arm; Artificiell Intelligens; Artificiell Neuralt Nätverk; Kontroll System; PID-kontroller; Modellreferenskontroller; Robotarm;

  Sammanfattning : Robotic and control industry implements different control technique to control the movement and the position of a robotic arm. PID controllers are the most used controllers in the robotics and control industry because of its simplicity and easy implementation. However, PIDs’ performance suffers under noisy environments. LÄS MER

 3. 3. Pulse Repetition Interval Modulation Classification using Machine Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eric Norgren; [2019]
  Nyckelord :machine learning; radar; radar pulses; radar signals; pulseradar; pulse repetition interval; modulation; classification; LSTM; long short term memory; feature extraction; saab; ai; artifical intelligence; radar warning receiver; rwr; neural network; maskininlärning; radar; radarpulser; radar signaler; pulsradar; pulsrepetitionsintervall; modulationstyp; modulering; klassificering; LSTM; long short term memory; särdrag; saab; ai; artificiell intelligens; radarvarnare; rwr; neuralt nätverk;

  Sammanfattning : Radar signals are used for estimating location, speed and direction of an object. Some radars emit pulses, while others emit a continuous wave. Both types of radars emit signals according to some pattern; a pulse radar, for example, emits pulses with a specific time interval between pulses. LÄS MER

 4. 4. Hur presterar ett artificiellt neuralt nätverk gentemot sökalgoritmen alpha-beta pruning i spelet Othello? : Jämförelse av ANN system och ABP system på spelet Othello

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Rosenquist; [2019]
  Nyckelord :ANN; ABP; AI; Othello; Beräkningstid;

  Sammanfattning : Deterministiska turbaserad tvåspelarspel är ett område som används inom AI forskning för att jämföra AI system. Detta arbete fokuserar på att jämföra teknikerna artificiell neuralt nätverk och alpha-beta pruning i spelet othello. Arbetet undersökte hur dessa tekniker presterar i relation till beräkningstiden. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av automatiserad igenkänning av registreringsskyltar med hjälp av artificiella neurala nätverk för användning inom smarta hem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Drottsgård; Jens Andreassen; [2019]
  Nyckelord :AI; Neuralt nätverk; Maskininlärning; Faster R-CNN; Registreringsskylt; Registreringsskyltsigenkänning; Nummerplåt; Nummerplåtsigenkänning; Artificiell intelligens; Artificial Intelligence; Neural Network; Machine learning; License Plate Recognition; Number Plate Recognition;

  Sammanfattning : Konceptet automatiserad igenkänning och avläsning av registreringsskyltar har utvecklats mycket de senaste åren och användningen av Artificiella neurala nätverk har introducerats i liten skala med lovande resultat. Vi undersökte möjligheten att använda detta i ett automatiserat system för garageportar och implementerade en prototyp för testning. LÄS MER