Sökning: "Artificiell intelligens AI"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade orden Artificiell intelligens AI.

 1. 1. Artificiell Intelligens vid rekrytering. En kvalitativ studie om hur Artificiell Intelligens påverkar beslutsprocessen vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Hagman; Wilma Deleryd; [2023-02-16]
  Nyckelord :AI; Artificiell Intelligens; beslutsfattande; rekrytering;

  Sammanfattning : Artificiell Intelligens, AI, används allt mer frekvent i samhället. På senare tid har tekniken även börjat tillämpas inom ramen för personalrekrytering, där personlighets- och kompetenstester, cv-skanning och intervjurobotar nyttjas. LÄS MER

 2. 2. "Pinocchio är en riktig pojke… eller? Artificiell intelligens som bärare av upphovsrättsliga rättigheter"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Azra Mustafic; [2023-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I konstens respektive litteraturens värld har vi börjat få se ”AI-konstnärer”, alltså artificiell intelligens med förmågan att producera konstnärliga och litterära alster. En aktuell fråga är därför hur och ifall dessa AI-konstnärer ska kunna betraktas som upphovspersoner. LÄS MER

 3. 3. Implementations and evaluation of machine learning algorithms on a microcontroller unit for myoelectric prosthesis control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jonathan Benitez; [2023]
  Nyckelord :microcontroller; deep learning; artificial neural network; electromyography; myoelectric prosthesis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Using a microcontroller unit to implement different machine learning algorithms for myoelectric prosthesis control is currently feasible. Still there are hardware and timing constraints that need to be accounted for. LÄS MER

 4. 4. Artificiell Intelligens och krigets lagar : Kan skyddet i internationell humanitärrätt garanteras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Öholm; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; internationell humanitär rätt; humanitär rätt; IHL; krigets lagar; artificiell intelligens; AI; autonoma vapen; autonoma vapensystem; LAWS; Genévekonventionen; Genèvekonventionerna; Haagkonventionen; Haagkonventionerna; vapenkonventionen; Förena nationerna; FN; Human Rights Watch; Stop Killer Robots; Internationella brottsdomstolen; Internationella domstolen; distinktionsprincipen; proportionalitetsprincipen; försiktighetsprincipen; Internationella rödakorskommittén; ICRC; kombattanter; civila; skydd av civila;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is one of the fastest developing technologies globally. AI has recently entered warfare and thus taken a place in international law. Today the use of AI in warfare is through machine learning and autonomous weapon systems. LÄS MER

 5. 5. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER