Sökning: "Artikel 101 FEUF"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Artikel 101 FEUF.

 1. 1. Prisalgoritmer – ett instrument för konkurrensbegränsande samverkan : En studie om hur användningen av algoritmer påverkar förståelsen för olika samverkansformer och tillämpningen av artikel 101(1) FEUF.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Rodi Adelsson; [2019]
  Nyckelord :Competition law; pricing algorithms; anti-competitive agreements; collusion; article 101 1 TFEU.; Konkurrensrätt; prisalgoritmer; konkurrensbegränsande samverkan; konkurrensbegränsande avtal; artikel 101 1 FEUF;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A Company's Guide to Environmental Action

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Teorell; [2019]
  Nyckelord :EU law; Competition law; Environmental Law; Environmental Integration; Horizontal Agreements; Cartels; Law and Political Science;

  Sammanfattning : While industries stand responsible for many of the emissions leading to global warming, tackling climate change seems to fall upon individuals and states. The limited course of corporate action may in many ways be traced back to competition law. LÄS MER

 3. 3. Online-resebyråers användning av prisparitetsklausuler - konkurrensbegränsning eller undantag för genuin agent?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Suomela; [2018]
  Nyckelord :konkurrensrätt; EU-rätt; prisparitetsklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tack vare internet är det idag möjligt för en slutkund att jämföra priser och produkter online på olika hemsidor, innan slutkunden väljer att genomföra köpet. Det stora utbudet av varor och tjänster på internet har ökat konkurrensen på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Lyx är att inte dela på allt : Begränsningar för auktoriserade återförsäljare i selektiva distributionssystem att använda digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lovisa Lewin; [2018]
  Nyckelord :selektiv distribution; tredjepartsplattformar; digital marknad; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera i vilken utsträckning leverantörer kan uppställa begränsningar för auktoriserade återförsäljare i ett selektivt distributionssystem att använda tredjepartsplattformar. Det gör att konkurrensbegränsningar behandlas i en mer eller mindre fallande ordning av svårighetsgrad för auktoriserade återförsäljare att i vidareförsäljning av leverantörens produkter använda digitala tjänster. LÄS MER

 5. 5. Konkurrensbegränsande miljösamverkan : En analys av samverkan med miljöfrämjande ändamål och dess förhållande till artikel 101 FEUF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Kylvåg; [2018]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; miljö; konkurrensbegränsande samverkan;

  Sammanfattning : Unionen står idag inför en rad problem inom det miljöpolitiska området. Föroreningar, utsläpp och global uppvärmning är problem som måste utredas och lösas i syfte att säkra för framtida generationers fortlevnad. Det finns inget entydigt svar på hur dessa problem bäst bör lösas. LÄS MER