Sökning: "Artikel 5"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Artikel 5.

 1. 1. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Ricky Olars; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Beskattning av digitala tjänster : En granskning av EU-kommissionens och OECD:s förslag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Viktor Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Beskattning digitala tjänster; fast driftställe; EU-kommissionen; OECD;

  Sammanfattning : På senare år har det diskuterats mer och mer huruvida bestämmelsen om fast driftställe i 2 kap. 29 § IL behöver utvidgas för att även kunna vara tillämpbar på digitala tjänster. I nuläget krävs det en sorts fysisk närvaro i landet för att ett fast driftställe skall uppstå vilket gör att t.ex. LÄS MER

 3. 3. Intensitetens betydelse för styrkeökning vid träning till muskulär utmattning hos styrketränade individer : -En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Schiller; [2020]
  Nyckelord :Intensity; resistance training; strength; 1 RM; Intensitet; styrka; styrketräning; 1 RM;

  Sammanfattning : Muskelstyrka är av stort värde för att bibehålla god hållning och aktivitetsnivå i såväl dagliga livet som i idrottssammanhang. Styrketräning har visats vara ett utmärkt sätt att uppnå styrka. LÄS MER

 4. 4. Läker tiden alla sår? : Tidens påverkan på den svenska straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Hedlund; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; preskription; billighetsskäl; tidsavstånd;

  Sammanfattning : Alla brott klaras inte upp på en gång. I vissa fall hinner det gå lång tid mellan ett brott och dess efterföljande rättegång. Vad händer då och varför? När lång tid har förflutit efter ett brott kan detta leda till att brottet hinner preskriberas enligt BrB 35:1. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor som drabbats av missfall och deras upplevelse av vårdpersonalen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Fröberg; Therese Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Miscarriage; Experiences; Helth professionals; Nursing care; Women; Missfall; Upplevelser; Vårdpersonal; Omvårdnad; Kvinna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är ungefär var tredje gravid kvinna drabbas av missfall. Många kvinnor har själv drabbats eller känner någon som har drabbats av missfall. Eftersom missfall kan vara sammankopplat med skuld och skam är sjuksköterskans bemötande viktigt för att kvinnorna ska kunna bearbeta sorgen. LÄS MER