Sökning: "Artikelgranskning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Artikelgranskning.

 1. 1. Effekten av interventioner för den äldre personen med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD) inom äldreomsorgen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Cajsa Norman; Elina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom BPSD ; Interventioner;

  Sammanfattning : Idag lever 130 000–150 000 personer med demenssjukdom i Sverige, en siffra som inom 30 år förväntas fördubblas på grund av ökad befolkning och livslängd. Cirka 90 procent med demenssjukdom upplever någon gång beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors kunskap i relation till diabetes mellitus typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Nellie Svärd; Karin Säfströmer; [2018]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 2; sjuksköterska och kunskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Diabetes mellitus typ 2 är en livslång sjukdom med ökande prevalens i hela världen. Diagnostisering sker oftast många år efter insjuknandet och därmed har många patienter redan utvecklat komplikationer som kräver kontinuerlig vård. LÄS MER

 3. 3. Smittan som kommer att reducera jordens befolkning? : en litteraturstudie kring MRSA

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anisette Magnusson; Jessica Svanberg; [2017]
  Nyckelord :MRSA; patient; bemötande; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) spreds förr endast på sjukhus men har under senare tid ökat även ute i samhället. Det är en bakterie som utvecklat resistens mot antibiotikum och orsakar problem när en infektion behöver behandlas då det endast finns ett fåtal antibiotika att tillgå. LÄS MER

 4. 4. Att delta i hundbaserad omvårdnad : en litteraturöversikt om patienters upplevelser och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Kerstin Petersson; Veronica Gyllenbrodd; [2017]
  Nyckelord :Patients; nursing home patients; qualitative studies; qualitative research; animal assisted therapy; service animals; pet therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av djur inom vård- och omsorgsverksamheter har visat sig ha en positiv inverkan på bland annat patienters blodtryck, hjärtfrekvens och depression, och hundar har visat sig vara mer effektiva vid omvårdnadsbehandling jämfört med andra djur eftersom hundarna har det mest utvecklade kommunikationssystemet av våra sällskapsdjur. Följaktligen finns ett kunskapsbehov om patienters erfarenheter och upplevelser av hundbaserad omvårdnad. LÄS MER

 5. 5. Rekommendationer och risker vid prehospital helkroppsimmobilisering av misstänkt spinal skada : En litteraturgranskning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Michael Strömberg; Andrea Löf; [2016]
  Nyckelord :Patient safety; Prehospital; Immobilization; SCI spinal cord injury ; Trauma; Patientsäkerhet; Prehospital; Immobilisation; Spinal Skada; Trauma;

  Sammanfattning : BakgrundIdag används olika medicinsktekniska produkter för helkroppsimmobilisering vid misstankeom spinal skada prehospitalt. Valet av immobiliseringsutrustning som skall användas görs avansvarig sjuksköterska på plats. Den vanligaste utrustningen är ryggbräda, vaccummadrass,Kendric Extration Device (KED-väst) och nackkrage. LÄS MER