Sökning: "Artikelplacering"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Artikelplacering.

 1. 1. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER

 2. 2. Lagerstyrning och materialhantering på ett medelstort företag

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Paula Musa; [2020]
  Nyckelord :lagerhållning; materialförsörjning; lagerdesign; artikelklassificering; materialhantering; lagringsmetoder.;

  Sammanfattning : I avhandlingen har syftet varit att undersöka ett produktionsföretags materialhantering och observera hur lagerstyrningen utförts på ett lager. Detta med avseende för att kunna besvara på frågeställningen med anknytning till syftet. LÄS MER

 3. 3. Kriterier för automation vid inlagring : Ett beslutsunderlag i valet av artikelplacering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Simon Svensson; Adam Wadsten; [2019]
  Nyckelord :AS RS; AutoStore; Inlagring;

  Sammanfattning : The role of warehouse in the value stream, plays a significant part in how well a company can satisfy the requirements of a customer. To be able to support the demand of the customers, production companies are forced to produce a bigger variety of models in the product range, which results in an increasing assortment. LÄS MER

 4. 4. E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen : En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jacob Vikenadler; Emma Mogensen; Linnéa Bosson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; Material handling process; Warehouse; Warehouse layout; Article placement; E-handel; Materialhanteringsprocess; Lager; Lagerlayout; Artikelplacering;

  Sammanfattning : Kurs: Ämnesfördjupande arbete i logistik, 2FE25E, VT 2018  Uppsatsens titel: E-handelns påverkan på materialhanteringsprocessen - En fallstudie på Södra Wood Interiör i Kallinge  Författare: Linnéa Bosson, Emma Mogensen och Jacob Vikenadler  Handledare: Petra Andersson  Examinator: Hana Hulthén  Bakgrund och problemdiskussion: E-handeln har vuxit mycket under de senaste åren. E-handeln inom byggvarubranschen är något som inte slagit igenom än men är idag påväg uppåt. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av materiallager : En fallstudie på PMC Cylinders materiallager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Victor Lohman Lohman; Tobias Borge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To be a highly competitive company in today's market, it is important for companies to utilize their resources as efficiently as possible. Customers have high demands on price, quality, and delivery reliability and in order to meet the customers hard and growing demands, it is important for the companies to work with continuous improvements. LÄS MER