Sökning: "Artisanal Distilleries"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Artisanal Distilleries.

  1. 1. Klimatresiliens för lagerbladsolja, en analys av industrin för lagerbladsolja i Samväldet Dominica

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

    Författare :Moa Rosén; [2020]
    Nyckelord :Bay; Bay Oil; Bay Rum; Pimenta racemosa; Essential Oil; Dominica; Commonwealth of Dominica; Caribbean; Climate Change; Extreme Weather; Hurricane; Hurricane Maria; Tropical Storm Erika; Artisanal Distilleries; Steam Distillation; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Samväldet Dominica är en liten önation i de Små Antillerna i Västindien. Denna studie analyserar och sammanställer konsekvenser som de senaste stormarna och orkanerna haft på den lokalt traditionella industrin för lagerbladsolja. LÄS MER