Sökning: "Artist in Paris"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Artist in Paris.

 1. 1. Att söka det absoluta. Giacometti, Sartre och konsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Karin Pegelow Walhammar; [2019-07-05]
  Nyckelord :Alberto Giacometti; Jean-Paul Sartre; konst; existentialism; Paris; de intellektuella; artwork; intellectuals;

  Sammanfattning : This paper is a study over the sculptures and paintings of the swiss artist Alberto Giacometti after 1945 and how he himself and Jean-Paul Sartre describe the influences and meanings of this art. The paper describes the political and resistent movements in Paris during the german occupation and after the war and the intellectual society and milieu of philosophers, writers, artist, gallerists and publishers who met at the cafés of Montparnasse and Saint-Germain-des-Près during the existentialistic movement that Giacometti and Sartre were a part of. LÄS MER

 2. 2. I Tyra Kleens fotspår : en studie över konstnärens tid i Rom och Paris 1892-1908

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Ström Lehander; [2018]
  Nyckelord :Tyra Kleen; symbolistic art; woman artist; symbolistic artist; Fine de siècle; Artist in Rome; Artist in Paris; ; Tyra Kleen; symbolism; kvinnliga konstnärer; fine de siècle; Rom; Paris; sekelskifte; ;

  Sammanfattning : This thesis describes and analyzes the symbolist artist Tyra Kleen’s life as a student and professional artist in late 1900th- and early 2000th-century, using biography as methodology, in combination with Pierre Bourdieu’s theories on Cultural Fields, and Feministic theory. A few of her Symbolistic art works will be analyzed using Ragnar Josephson’s theories on the Making of Art. LÄS MER

 3. 3. Negrophilia : en postkolonial visuell studie kring en subkulturs polariserade syn på den Andra utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Miriam Tennenbaum; [2015]
  Nyckelord :Keywords: negrophilia; subculture; polarity; hybrid; Paris; 1920s; Josephine Baker; Paul Colin; sexuality; erotic capital; fetischism; primitivism; stereotype; caricature; art; poster; postcolonialism; gender; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the different views on the phenomenon ”negrophilia” that existed in Paris in the 1920s. It's precise meaning is ”love for the black culture” and the art illustrations analysed are originated by the french artist Paul Colin. LÄS MER

 4. 4. "Vi är trollkarlar" : den konstnärliga kampen i Samuel Becketts I väntan på Godot

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Helena Looft; [2015]
  Nyckelord :Samuel Beckett; Waiting for Godot; interpretation; allegory; art; writing; author; authorship; Samuel Beckett; En attendant Godot; interprétation; allégorie; art; écrivant; auteur; Samuel Beckett; I väntan på Godot; tolkning; allegori; konst; skrivande; författarskap;

  Sammanfattning : When the Irish writer Samuel Beckett (1906-1989) wrote Waiting for Godot in 1948-1949 he was in a state of artistic depression and confusion. He had already turned to French instead of English and with a manuscript for the stage he made an effort to get away from what he called ”the awful prose” he was working on at that time. LÄS MER

 5. 5. Greta Knutson och surrealismen : en studie av Greta Knutsons senare stilperiod utifrån verken La Surprise, Feu dans la maison och Det stulna brevet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Matilda Sjöblom; [2014]
  Nyckelord :Greta; Knutson; surrealism; onirism; La Surprise; Feu dans la maison; Det stulna brevet; kanonisering; Tzara; Paris; Pollock;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den svenska konstnären Greta Knutson historiskt sett har kanoniserats i relation till sitt förhållande med den kände dadaisten Tristan Tzara och den franska surrealiströrelsen under 1920- och 1930-talet. Knutson hade en lång och produktiv karriär och uppsatsens intention är att flytta fokus från de tidiga dagarna i Paris med surrealisterna till hennes senare konstnärliga period, räknad från slutet på 1960-talet fram till hennes död 1983. LÄS MER