Sökning: "Artisten"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Artisten.

 1. 1. Att vara eller inte vara Eva Rydberg.- Undersökandet av det centrala i Eva Rydbergs arketypiska uttryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :André Gatu; [2021-11-19]
  Nyckelord :Eva Rydberg; Komisk timing; Skådespelarmetod; metod; teater; revy; humor; skratt; rolig; lyssna in; undersökande; idol; barndomsidol; rörelse; fysiskt; röst; imitation; härma; mimik; flow; funny bones; rytm; Malmö; Fredriksdal; Skådespelarlinjen; scenskolestudent; scenskolan; teaterhögskolan; Göteborg; Artisten; Att vara eller inte vara; Rena rama ding dong; Kärlek och lavemang; André Gatu; Mora; Dalarna; Eva Johansson; Anne Jonsson;

  Sammanfattning : Jag utforskar min barndomsidol Eva Rydberg som jag fick träffa när jag var 8 år och som fortfarande väcker mitt intresse 20 år senare. Under mitt sista år på teaterhögskolan så stod det klart för mig att det var just detta som jag ville djupdyka i och göra ett undersökande kring. LÄS MER

 2. 2. Artister som vandrande varumärken : En kvalitativ studie om hur artister blir ett human brand

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alida Swartling; Louise Schander; [2021]
  Nyckelord :human brand; personal branding; authenticity theory; attachment theory; stakeholder theory;

  Sammanfattning : Att använda människor som varumärken är ett växande marknadsföringsfenomen som har fått benämningen human brand. I dag går det bland annat att hitta detta fenomen i musikbranschen där artister ses som varumärken för sin musik. LÄS MER

 3. 3. Audiovisuella sensationer i den digitala tidsåldern : En kvalitativ studie om hur artister använder audiovisuell media i sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johan Björkgren; [2021]
  Nyckelord :Sensory Marketing; sensory interplay; congruency; consumer experience; brand identity; artist; music; social media; audio-visual media; communication; Sinnesmarknadsföring; sinnens samspel; kongruens; konsumentupplevelse; varumärkesidentitet; artist; musik; sociala medier; audiovisuell media; kommunikation;

  Sammanfattning : En kombination av ljud och bild, audiovisuell media, har under en längre tidsperiod varit ett sätt att skapa uppmärksamhet kring en artist. Den teknologiska utvecklingen har förbättrat de audiovisuella verktygen och gjort de mer tillgängliga. LÄS MER

 4. 4. Den moderna svenska pop/rock-låttexten : Grammisvinnare och Håkan Hellström

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Jimmy Konradsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöker jag företeelser i svenska moderna (2000-talet och framåt) pop/rock- låttexter. Jag försöker ta reda på vad som kännetecknar de bästa texterna kontra ”mindre bra” sådana. Detta gör jag genom korpusanalys med avseende på allmän statistik, läsbarhet, ordklass- och ordfrekvenser. LÄS MER

 5. 5. Musik, mening och Merleau-Ponty

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för filosofi, historia, konst och religion

  Författare :Edward Mokkila Granlund; [2020]
  Nyckelord :fenomenologi; Merleau-Ponty; mening; upplevelse; musik; Phenomenology of Perception;

  Sammanfattning : Är upplevelsen av musik meningsfull och på vilket sätt är det möjligt för ett musikstycke att gestalta en yttre värld? I denna uppsats undersöker jag lite kort vad inom musiken skulle kunna förstås som en mening. Genom att se till olika förhållanden av meningsfullhet och musikalisk upplevelse går det att förstå dess breda förklaringssvårigheter. LÄS MER