Sökning: "Artros höft knä"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Artros höft knä.

 1. 1. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av träningsmetoden Functional Moves® för patienter i ålder 30-65 år med höft- och knäsmärta : En prospektiv jämförande interventionsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Helena Cato; [2016]
  Nyckelord :osteoarthritis; osteoarthritis school; functional training; hip; knee; rehabilitation; artros; artrosskola; funktionell träning; höft; knä; rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Artros är en folksjukdom. I Sverige har var fjärde person äldre än 45 år läkardiagnostiserad artros och förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och äldre. Genom att upptäcka och behandla tidiga stadier av artros ger vi artros patienterna en bättre förutsättning gällande funktion och symtom. LÄS MER

 3. 3. Långdistanslöpning och artros : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Peter de Flon; [2014]
  Nyckelord :Osteoarthritis; osteoarthrosis; arthrosis; hip osteoarthritis arthrosis; knee osteoarthritis arthrosis; ankle osteoarthritis arthrosis; hip knee ankle joint degeneration; running; distance running; long distance running; marathon; ultramarathon.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att sammanställa kvalitet på och resultat av studier som undersökt om långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller fotleder. Finns det vetenskaplig evidens för att långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller fotleder? Vilka styrkor och svagheter har de studier som försökt utröna om samband finns mellan långdistanslöpning och artros i höft-, knä- eller fotleder? MetodSökning av litteratur utfördes i PubMed, CINAHL, Cochrane Library och PEDro. LÄS MER

 4. 4. Komplementär och alternativ medicinska behandlingsmetoder för lindring av smärta vid artros : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Lagerhem; Maria Zander-Burman; [2012]
  Nyckelord :Osteoarthritis; Pain; Complementary and Alternative Medicine; CAM; Artros; Smärta; Komplementär och Alternativ Medicin; KAM;

  Sammanfattning : Bakgrund Artros, som är en degenerativ ledsjukdom, är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige. Sjukdomen är vanligare hos äldre än hos yngre och det är fler kvinnor än män som utvecklar artros. Normalt sker en nybildning av brosk kontinuerligt i alla kroppens leder, men vid artros bryts brosket ner utan att någon nybildning sker. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av personalens bemötande i samband med höft- eller knäprotesoperation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Michaela Davidsson; [2010]
  Nyckelord :experience; orthopaedic; postoperative*; qualitative; patient; nursing* tkr och thr;

  Sammanfattning : Ledproteskirurgi av höft- eller knäled är idag en av de vanligaste operationerna i Sverige. Den vanligaste orsaken till ledproteskirurgi i höft och knä är artros som orsakar kronisk nedbrytning av leder. I den postoperativa vården är patienter utsatta och behöver hjälp av vårdpersonal med rehabiliteringen och smärta. LÄS MER