Sökning: "Artros"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet Artros.

 1. 1. Upplevelse av livskvalitet hos personer med långvarig artrosrelaterad smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lindström; Victoria Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Long-term pain; pain; osteoarthritis; quality of life; patient experience; Långvarig smärta; smärta; artros; livskvalitet; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en av de 10 mest vanliga sjukdomarna i världen och 25% av alla med artrosrelaterad rörelseinskränkning kan inte utföra dagliga aktiviteter i sitt liv. Sjukdomen leder till långvarig smärta och rörelseinskränkning som kan resultera i sjukskrivning och sjukpensionering. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kombinerade arbetsterapeutiska interventioner som minskar smärta vid diagnostiserad artros i händer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Elin Glimberg; Monica Larsen; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en åldersrelaterad men även ärftlig ledsjukdom som framförallt leder till smärta och sekundärt nedsatt rörlighet och muskelstyrka. Artros i händerna kan leda till aktivitetsbegränsningar samt delaktighetsinskränkning och påverka de dagliga aktiviteterna. LÄS MER

 3. 3. Hade trattbägarkulturens människor i östra Skåne artros?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Sandra Fritz; [2019]
  Nyckelord :Osteoarthritis; Funnel beaker culture; passage grave; Scania; paleopathology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The most common pathology affecting the joints of the body is osteoarthritis. The illness is a result of various factors such as genetic predisposition, age, heavy strained and repetitive movements. Osteoarthritis has been detected in populations throughout the world and time periods. LÄS MER

 4. 4. Artros – för alltid en folksjukdom? : En kartläggning av artros inom det medeltida gravfältet vid S:t Hans och S:t Pers kyrkoruiner i Visby

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Belinda Stenhaug; [2019]
  Nyckelord :Osteoarthritis; general disease; archaeology; Middle Ages; Visby; Gotland.;

  Sammanfattning : Osteoarthritis is one of the most common general diseases in modern society Sweden. It is also one of the most common diseases traced within archaeological human remains. The aetiology of osteoarthritis has been widely debated within the field of medicine and paleopathology. LÄS MER

 5. 5. Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Andersson; Emelie Norlin; [2019]
  Nyckelord :Artros; Artrosskola; Fysisk träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. LÄS MER