Sökning: "Artros"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Artros.

 1. 1. Hade trattbägarkulturens människor i östra Skåne artros?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Sandra Fritz; [2019]
  Nyckelord :Osteoarthritis; Funnel beaker culture; passage grave; Scania; paleopathology; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The most common pathology affecting the joints of the body is osteoarthritis. The illness is a result of various factors such as genetic predisposition, age, heavy strained and repetitive movements. Osteoarthritis has been detected in populations throughout the world and time periods. LÄS MER

 2. 2. Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Andersson; Emelie Norlin; [2019]
  Nyckelord :Artros; Artrosskola; Fysisk träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. LÄS MER

 3. 3. MERA ÄN BARA PRAT

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Inger Jönsson; [2018-08-17]
  Nyckelord :Experience; ; learning; hand-training group; activity; quality of life; ; qualiative method; ; focusgroup;

  Sammanfattning : BakgrundArtrit och artros är vanligt bland äldre, smärtan och stelheten kan leda till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. En intervention för att möjliggöra aktivitetsutförande är handträning i grupp med fokus på kroppsfunktioner och ett komplement av utbildning om ledskydd och aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

 5. 5. Rehabiliteringsmetoder vid höftledsdysplasi hos hund : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Michaela Hartikainen Larsson; [2018]
  Nyckelord :höftledsdysplasi; hund; rehabiliteringsmetoder; fysioterapi; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Höftledsdysplasi är en ärftlig defekt som främst drabbar stora, tunga och snabbväxande hundraser. Hundarna kan ha olika grad av höftledsdysplasi från nästan normala höftleder till grav dysplasi där skelettdelarna i leden knappt passar ihop. Det leder i många fall till artros, vilket kan ge en försämrad livskvalitet hos hunden. LÄS MER