Sökning: "Artros"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet Artros.

 1. 1. Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Andersson; Emelie Norlin; [2019]
  Nyckelord :Artros; Artrosskola; Fysisk träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. LÄS MER

 2. 2. MERA ÄN BARA PRAT

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Inger Jönsson; [2018-08-17]
  Nyckelord :Experience; ; learning; hand-training group; activity; quality of life; ; qualiative method; ; focusgroup;

  Sammanfattning : BakgrundArtrit och artros är vanligt bland äldre, smärtan och stelheten kan leda till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. En intervention för att möjliggöra aktivitetsutförande är handträning i grupp med fokus på kroppsfunktioner och ett komplement av utbildning om ledskydd och aktiviteter. LÄS MER

 3. 3. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

 4. 4. Rehabiliteringsmetoder vid höftledsdysplasi hos hund : en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Michaela Hartikainen Larsson; [2018]
  Nyckelord :höftledsdysplasi; hund; rehabiliteringsmetoder; fysioterapi; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Höftledsdysplasi är en ärftlig defekt som främst drabbar stora, tunga och snabbväxande hundraser. Hundarna kan ha olika grad av höftledsdysplasi från nästan normala höftleder till grav dysplasi där skelettdelarna i leden knappt passar ihop. Det leder i många fall till artros, vilket kan ge en försämrad livskvalitet hos hunden. LÄS MER

 5. 5. Värme och rörelseträning för personer med handartros : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Ulrica Tobiasson; [2018]
  Nyckelord :handartros; arbetsterapi; handterapi; paraffin; rörelseträning;

  Sammanfattning : Artros är den vanligaste kroniska ledsjukdomen i Sverige. Symptomen bidrar till nedsatt aktivitetsförmåga i vardagen, ökade sjukskrivningar samt stor vårdkonsumtion. Syftet med denna litteraturstudie var att se om aktivitetsförmågan förändrades hos personer med handartros efter behandling med värme och/eller rörelseträning. LÄS MER