Sökning: "Artros"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet Artros.

 1. 1. Patientens upplevelse av att leva med höftprotes : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kelly Tran; Maja Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Höftprotes; kvalitativ; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2019 utfördes 19692 höftprotesoperationer i Sverige. Den vanligaste orsaken till ingreppet är artros. Men även inflammatorisk ledsjukdom och höftfrakturer är orsaker. Höftprotesoperation innebär att ersätta kroppens egenhöftled mot en i konstgjort material. LÄS MER

 2. 2. Rörelserädsla och self-efficacy för fysisk träning innan och efter deltagande i artrosskola : En icke-experimentell longitudinell enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Olsson; Frida Danarp; [2021]
  Nyckelord :Osteoarthritis hip knee; behavioral medicine; physiotherapy; Self-efficacy for exercise scale; Tampa scale for Kinesiophobia; Artros höft knä; beteendemedicin; fysioterapi; Self-efficacy för fysisk träning skala; Tampaskalan för kinesiofobi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Vanligt vid artros är låg aktivitetsnivå. I behandlingsprogrammet artrosskola är fysisk träning en intervention. Predicerande faktorer för om beteendet fysisk träning kommer utföras är self-efficacy samt rörelserädsla. LÄS MER

 3. 3. Styrketräningsprogram hos individer med knäledsartros- en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ringberg Magnus; [2021]
  Nyckelord :Knee osteoarthritis; osteoarthritis; physical activity; physiotherapy; resistance training; Artros; fysisk aktivitet; knäartros; rehabilitering; styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Osteoartrit (OA) är en ledsjukdom och en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning bland världens befolkning. I rekommendationer för rehabiliteringen ingår bland annat styrketräning. Kliniska erfarenheter visar att programmens innehåll kan sakna principer för progression avseende intensitet, volym och frekvens. LÄS MER

 4. 4. Proteomic and biomechanical properties of human menisci related to osteoarthritis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Kristina Gehrisch; Lykke Månsson; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Osteoarthritis is the most common form of arthritis and is expected to become even more prevalent worldwide with an increasingly older and more obese population. The degenerative joint disease, causing pain, swelling and stiffness in the joints, has a complex etiology and knowledge of the pathophysiological mechanisms is still limited. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetshalsband på katt : verifiering av tillförlitligheten i mätningar av katters fysiska aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Kent Anders Mathiasson; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; accelerometri; aktivitetshalsband; aktivitetsmonitor; felin; fysisk aktivitet; katt;

  Sammanfattning : Andelen äldre katter ökar i Sverige och med åldern ökar diabetes och ledsjukdomar, som osteoartrit. Tidig diagnos av dylika sjukdomar är viktigt för katternas hälsa och välmående. LÄS MER