Sökning: "Artros"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Artros.

 1. 1. Patienters upplevelse av att leva med artros : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tove Mesch; [2020]
  Nyckelord :Artros; Patientperspektiv; Psykisk hälsa; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en sjukdom som drabbar alla åldrar men har en stark koppling till den äldre befolkningen och då gruppen äldre i världen ökar, så ökar även antalet personer som lider av artros. Denna sjukdom innebär att vävnaden i leden bryts ner snabbare än den byggs upp igen. LÄS MER

 2. 2. Usage of Non-steroidal anti-inflammatory drugs in a sample of New Zealanders with osteoarthritis : A cross-sectional study

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Victor Swenson; Mattias Ekberg; [2020]
  Nyckelord :NSAID; Oesteoarthritis; Survey; Cross-sectional study; Comorbidities; Adverse events; Clinical guidelines; New Zealand;

  Sammanfattning : Introduction Oral Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) is an analgesia and is commonly used by people with osteoarthritis (OA). Oral NSAID is currently recommended as the second level of treatment for OA, and could be considered if physical activity, topical NSAID or paracetamol do not supply sufficient pain relief. LÄS MER

 3. 3. Artrospatienters upplevda stöd för hälsorelaterad beteendeförändring genom digital fysioterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lukas Fredriksson; Joakim Domeij; [2020]
  Nyckelord :Digital Physiotherapy; E-Health; Experience; Behavior; Osteoarthritis; Digital Fysioterapi; E-Hälsa; Erfarenhet; Beteende; Artros;

  Sammanfattning : Background: An aging population and longer heath care waiting times has led to the emerging of digital heath care options on the market. Which support for behavioral change patients has experienced has however not been researched at great lengths. LÄS MER

 4. 4. Effekter av vattenbandsträning för hästar : En översiktstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Lisa Ström; Sandra Lehtonen; [2020]
  Nyckelord :Hästar; vattenband; vattenbandsträning; rehabilitering; artros; stötdämpning; rörlighet; kondition;

  Sammanfattning : Introduktion: Rehabilitering och träning av hästar är viktigt vid läkning av muskuloskeletala skador och även för att förebygga framtida skador eller problem. Vattenträning har länge använts som en rehabiliteringsmetod för människor och har nu börjat användas mer inom veterinärmedicinsk rehabilitering i form av vattenbandsträning. LÄS MER

 5. 5. Upplevelse av livskvalitet hos personer med långvarig artrosrelaterad smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Lindström; Victoria Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Long-term pain; pain; osteoarthritis; quality of life; patient experience; Långvarig smärta; smärta; artros; livskvalitet; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artros är en av de 10 mest vanliga sjukdomarna i världen och 25% av alla med artrosrelaterad rörelseinskränkning kan inte utföra dagliga aktiviteter i sitt liv. Sjukdomen leder till långvarig smärta och rörelseinskränkning som kan resultera i sjukskrivning och sjukpensionering. LÄS MER