Sökning: "Arturas Daugela"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Arturas Daugela.

 1. 1. Framtida Förändringar av Förbrukningsmönster för Fjärrvärmeabonnenter

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Arturas Daugela; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är ett populärt system för att förse Nordeuropas städer med värme. Stockholm har det största fjärrvärmenätet. Staden är ett intressant område på grund av många FV-bolag samt samarbete mellan dessa. LÄS MER

 2. 2. High Pressure Soil Incineration : Fuel use Optimization for Environmental Remediation for the BAL Process

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Arturas Daugela; Oscar Montelius; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Soil incineration is a relatively new subject that has usually had hazardous gas release problems. Incineration has been generally unsustainable. Incineration releases a wide array of gases hazardous to the environment and human health, such as polycyclic aromatic hydrocarbons, volatile organic compounds and dioxins. LÄS MER