Sökning: "Arun Kumar Subbanna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arun Kumar Subbanna.

  1. 1. Development of Velocity planner for a Racing driver model

    H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

    Författare :Arun Kumar Subbanna; [2012]
    Nyckelord :Driver model; velocity planning; limit handling; full vehicle simulation;

    Sammanfattning : Testing a vehicle’s limit handling capabilities can provide a valuable insight into analysing and hence developing new vehicle designs. A driver model is a convenient tool used particularly in full vehicle simulations and if it is capable of simulating driving on the limit with minimum user input then it becomes all the more effective. LÄS MER