Sökning: "Arvid Blom"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Arvid Blom.

 1. 1. Boundaries in times of policymaking: the enactment of boundary objects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Arvid Blom; Ludvig Sundqvist; [2022-06-21]
  Nyckelord :Boundaries; Boundary objects; Boundary spanners; Performativity; Temporality; Temporal work; Regulation; Digital markets;

  Sammanfattning : Technological advancements have been a driving force for changing the boundaries of work in organizations. The digital environments are becoming more regulated, putting pressure on traditional roles and ways of organizing to keep up with technological change. LÄS MER

 2. 2. Regiformens Inverkan - En studie om sambandet mellan dödlighet i covid-19 och regiform på Sveriges äldreboenden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Arvid Blom; Ellen Hemmingsson; [2022-02-28]
  Nyckelord :privatisering; privata aktörer; äldreomsorg; covid-19;

  Sammanfattning : Privatiseringen av välfärdstjänster i Sverige har under decennier varit föremål för diskussion. Kritiker till privata aktörers utbredning inom äldreomsorg har menat att säkerheten på äldreboenden äventyras, medans förespråkare har hävdat att privatisering ger vårdföretag incitament till högre kvalitet och effektivare vård. LÄS MER

 3. 3. Evidensbaserad logopedisk intervention vid nedsatt skrivförmåga för personer med afasi : En systematisk kunskapsöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Arvid Alvaeus; Lundin Ebba; [2021]
  Nyckelord :aphasia; agraphia; dysgraphia; systematic review; intervention; speech languange pathology; writing; spelling; afasi; agrafi; systematisk litteraturöversikt; logopedi; interventioner; skrivförmåga; stavning;

  Sammanfattning : Writing impairments are common as part of aphasia. To make qualified decisions regarding what intervention to provide, speech and language pathologists need easy access to the current knowledge base. The purpose of this study was to identify, describe and rate the level of evidence for interventions targeting writing impairments following aphasia. LÄS MER

 4. 4. En studie kring utvecklingen av webbapplikationen Appening

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Elin Blom; Tobias Vintilescu Borglöv; Viktor Hellström; Gustav Jansson; Rebecca Larsson; Andreas Nygren; Jonas Ridderström; Arvid Röckert; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar utvecklingen av en webbapplikation och syftar till att besvara frågeställningen ”Hur ska en webbapplikation, som erbjuder en marknadsplats för att boka händelser utförda av amatörartister och privatpersoner, utformas för att göra den användbar?” Arbetet inleddes med en teoriframtagning vilken implementationen sedan baserades på. Rapporten innefattar delar som diskuterar användarvanor av webbapplikationer, utveckling inom den agila arbetsmetodiken Scrum såväl som tekniska aspekter såsom struktur, databashantering och design. LÄS MER

 5. 5. Speed dependent friction in bolt joints

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Arvid Blom; [2013]
  Nyckelord :Bolt joint; friction; Stribeck; speed dependent; load distributio; Skruvförband; friktion; Stribeck; hastighetsberoende; tryckfördelning;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker hastighetsberoende friktionsbeteende i zinkpleterade 8.8 M12x1.75 skruvförband med en klämlängd på 82 mm och ett åtdragningsmoment på 120 Nm. Totalt 84 åtdragningar genomförs med nya skruvar, brickor och muttrar för varje åtdragning med utrustning tillhandahållen av Atlas Copco. LÄS MER