Sökning: "Arvid Hallin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arvid Hallin.

  1. 1. En notis säger mer än tusen ord : En kvantitativt jämförande studie mellan nyhetsnotiser och löpsedlar online

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Arvid Hallin; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The main purpose of this paper is to examine what sort of image one may form of the news from using the technique of push-notices, which one receives via mobile phone. To examine what image one may get from the accumulated receiving of push-notices this paper will focus on finding out what sort of news that generate push-notices. LÄS MER