Sökning: "Arvid Harju"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arvid Harju.

  1. 1. Informationssökning i elektroniska informationskällor Valmöjligheternas vånda

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Arvid Harju; [2005]
    Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine which factors influence librarians selection of electronic information sources, and to investigate whether librarians use of search strategies and search tactics changes depending on which information source they use. The electronic information sources are: online databases, Online Public Access Catalogues OPAC, World Wide Web, and CD-ROM databases. LÄS MER