Sökning: "Arvid Långström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arvid Långström.

  1. 1. Increasing Donor Retention on Non-profit Crowdfunding Websites : Recommendations and Considerations

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Arvid Långström; [2018]
    Nyckelord :donor retention; charity; crowdfunding; charitable crowdfunding; web; crowdfunding platforms;

    Sammanfattning : With the emergence of the concept of crowdfunding, a new alternative has arisen for non-profit organizations to procure funding for their cause. But several of the issues plaguing non-profits still remain. LÄS MER