Sökning: "Arvid Roman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Arvid Roman.

 1. 1. Zonal Versus Functional Approach in the New Law of the Sea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nut Sillwatwinyoo; [2012]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : The international law of the sea has its roots in Roman law embedded in the ancient doctrines of res communis and res nullius. The law came from custom and practice and was transformed into customary law periodically confirmed and consolidated by fundamental doctrines such as mare liberum or freedom of the seas enunciated by Hugo Grotius in the 1500s and eventually by the doctrine of common heritage of mankind by Ambassador Arvid Pardo in relatively recent times. LÄS MER

 2. 2. Tills döden skiljer oss åt … : tre olika perspektiv på kristen rådgivningslitteratur för äktenskapet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Anna Eriksson; [2007]
  Nyckelord :sexualitet; feminism; äktenskap; rådgivningslitteratur; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är dels att klargöra synen på det kvinnliga och manliga könet samt synen på sexualitet i rådgivningslitteraturen, dels att spegla svaren från analysen med tre kontrasterande synsätt för att se likheter och skillnader. Detta kommer jag att göra genom att studera två böcker med kristen rådgivningslitteratur från 1948 som heter Kärlekslivets och äktenskapets etik skriven av Arvid Runestam och Trivsel och trassel i äktenskapet skriven av Erik Arbin. LÄS MER

 3. 3. Föreningar av det skenbart oförenliga : En analys av motsatser i Ellen Mattsons roman Poetens liv.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Arvid Jurjaks; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER