Sökning: "Arvid Stark"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Arvid Stark.

 1. 1. Färgåtervinning : En undersökning av tekniska och miljömässiga aspekter vid återvinning av färg

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Arvid Hedbäck; [2018]
  Nyckelord :paint; recycling; environment; waste; waste management; färg; återvinning; miljö; avfall; avfallshantering;

  Sammanfattning : I Sverige sker i dagsläget ingen återvinning av färg. Istället bränns omhändertaget färgavfall medan återstående slaggprodukter läggs på deponi. Däremot förekommer återvinning av färg i bland annat USA. LÄS MER

 2. 2. Det finns inga ateister i skyttegravarna : Den militära själavårdens roll i dagens svenska försvarsmakt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Arvid Svensson; [2017]
  Nyckelord :Militär själavård; Själavårdsverksamhet; Försvarsmakten; Själavård; Sekulariseringsteori; Deprivationsteori; Mångkultur; Fältpastor; Militärpastor; Fältprost.;

  Sammanfattning : The following bachelor thesis will focus on the Swedish Armed Forces and their military pastoral care in the otherwise secularized society and organization. What kind of duties does the chaplains and other chaplaincy have in the armed forces, why haven't the religious pastoral care been replaced with a secular alternative and how does their work stand against their own organization values? The essay will primarily focus on the works of parson Sten Elmberg that he, together with the Swedish Armed Forces, published during the years of 2000 til 2014. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenheter av egenvård i samband med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Arvid Ekholm; Seble Yacob Ghebremicael; [2016]
  Nyckelord :Heart failure; self-care; patients; experience; attitude; Hjärtsvikt; egenvård; patienten; erfarenhet; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är vanligt förekommande sjukdom i den svenska befolkningen och även en vanlig orsak till sjukhusinläggning. Egenvård är en viktig del i behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Nya utmaningar för hantering av gas från deponier - En studie av stirlingmotorer som alternativ lösning för utvinning av energi ur deponigas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Arvid Hjelmér; [2016]
  Nyckelord :Stirling; stirlingmotor; cleanergy; deponigas; deponi; avfallshantering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Landfill gas, consisting mainly of methane and carbon dioxides, is produced on waste disposal sites which contain organic waste. The release of the gas to the environment gives rise to several environmental effects. Regulation in Sweden requires that the landfill gas is managed in some way, for example to reduce emissions. LÄS MER

 5. 5. Avvikarnas oundvikliga öde : En queer läsning av Vilhelm Mobergs utvandrarserie med fokus på relationen mellan Robert och Arvid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Oscar von Seth; [2016]
  Nyckelord :Vilhelm Moberg; The Emigrants novel series ; The Emigrants; Unto a Good Land; The Settlers; Queer theory; Queer reading; Masculinity; Unmanliness; Heteronormativity; Bestiality; Animal queer; Animality studies; Homophobia; Homosexuality; Vilhelm Moberg; Utvandrarserien; Utvandrarna; Invandrarna; Nybyggarna; Queerteori; Queer läsning; Manlighet; Omanlighet; Heteronormativitet; Tidelag; Animal queer; Animality studies; Rättsröteaffärerna; Det gamla riket; Homofobi; Homosexualitet;

  Sammanfattning : Vilhelm Moberg (1898–1973) var en av sin tids mest inflytelserika svenska författare. De fyra romanerna i hans episka utvandrarserie hör de till de mest lästa svenska romanerna genom tiderna. Trots att forskningsfältet om Moberg är stort har hans verk hitintills inte analyserats utifrån ett queerperspektiv. LÄS MER