Sökning: "Arvid Westerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Arvid Westerlund.

  1. 1. B-ASIC - Better ASIC Toolbox : En verktygslåda som förenklar design och optimering av ASIC

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Angus Lothian; Ivar Härnqvist; Adam Jakobsson; Arvid Westerlund; Felix Goding; Jacob Wahlman; Kevin Scott; Rasmus Karlsson; [2020]
    Nyckelord :B-ASIC; ASIC; ASIC verktygslåda; Python ASIC; Python-bibliotek; programvaruteknik; mjukvaruutveckling; programvaruutveckling;

    Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete skriven av åtta studenter som läste kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under vårterminen 2020. Projektets syfte var att utveckla en verktygslåda i Python och C++ för att konstruera signalbehandlade kretsar. LÄS MER